Ustrzyki Dolne
czwartek, 7 października 2021

Zakończono prace remontowe przy świetlicy wiejskiej w Czarnej Dolnej

Zakończono prace remontowe przy świetlicy wiejskiej w Czarnej Dolnej

Celem projektu było poprawienie warunków korzystania z terenu wokół świetlicy, podniesienie jego atrakcyjności, uczynienie z niego centrum zabaw i odpoczynku oraz zintegrowanie społeczności lokalnej, podczas wspólnej pracy i zabawy.

W tym tygodniu w Czarnej Dolnej zakończono wszystkie prace zaplanowane do wykonania w ramach inicjatywy pn. ,, Przygotowanie miejsca do spędzania czasu w przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej w Czarnej Dolnej - etap I „Wykonanie ogrodzenia i ogródka kieszonkowego” współfinansowanego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy wsi na lata 2021-2025 na działania służące realizacji sołeckich strategii Rozwoju Wsi oraz środków pochodzących z budżetu Gminy Czarna  w ramach Funduszu sołeckiego na 2021 r.
Ww. zadanie realizowane będzie w cyklu dwuletnim. W  tym roku w ramach  etapu I wykonano  kompleksowe  ogrodzenie wokół świetlicy  oraz zamkniecie go 3 bramami i furtką. Wcześniej  przy nieocenionej pomocy OSP Czarna została  usunięta  stara siatka ogrodzeniowa oraz metalowe słupki a także wyrównany teren.
W ramach  pracy własnej mieszkańcy wykonali prace konieczne przy powstaniu ogródka kieszonkowego tj. ustawili ławki, donice, domki dla owadów, dokonali nasadzeń roślin dostarczonych przez GDK w Czarnej, osadzili drewniany płotek itp. Dzięki temu powstał ładny kącik  do odpoczynku i relaksu.
Dzięki udziałowi w tym zadaniu Sołectwa Czarna Dolna obok Sołectwa Żłobek, Polana i Czarna Górna zostało kolejnym  beneficjentem Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi.


Całkowita wartość zadania wyniosła 29890,00 zł.

 

Zakończono prace remontowe przy świetlicy wiejskiej w Czarnej Dolnej
Zakończono prace remontowe przy świetlicy wiejskiej w Czarnej Dolnej
autor: Gmina Czarna