Ustrzyki Dolne
wtorek, 11 czerwca 2019

Zatrudniaj legalnie - PIP zaprasza na szkolenie

Zatrudniaj legalnie - PIP zaprasza na szkolenie<br/>fot. pix
fot. pix

Państwowa Inspekcja Pracy przy współudziale Straży Granicznej, Powiatowego Urzędu Pracy oraz samorządu gminy Solina organizuje bezpłatne szkolenie dla pracodawców prowadzących działalność gospodarczą w Bieszczadach w ramach kampanii promocyjnej „Pracuję legalnie”.

Głównymi celami kampanii jest propagowanie wyboru pracy legalnej w miejsce zatrudnienia w szarej, strefie i przyjmujących ofertę pracy nielegalne, piętnowanie niedozwolonych praktyk stosowanych przez tych pracodawców, którzy decydują się na powierzanie pracy z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz informowanie o formach i możliwościach skorzystania z pomocy merytorycznej Państwowej Inspekcji Pracy przy eliminowaniu nieprawidłowości.

- Ponieważ każdego roku po zakończeniu sezonu letniego do Państwowej Inspekcji Pracy trafiają osoby szukających pomocy w dochodzeniu swoich praw w tym w uzyskaniu zapłaty wynagrodzenia za pracę świadczoną w okresie wakacyjnym, inspekcja pracy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracownikom jak też i pracodawcom organizuje już po raz drugi szkolenie mające na celu uświadamianie przedsiębiorców powierzających pracę o konsekwencjach prawnych wynikających z naruszenia praw pracowniczych – informuje Adam Tuleja nadinspektor pracy - kierownik PIP oddziału w Krośnie.

Problem dotyczący łamania praw pracowniczych z roku na rok narasta w związku z wzrostem zapotrzebowania na pracowników jak też zwiększeniem liczby cudzoziemców (głównie obywateli Ukrainy) świadczących pracę w Polsce. Skuteczność podejmowanych działań przez Państwową Inspekcję Pracy w ujawnieniu łamania praw pracowniczym w dużej mierze uzależnione jest od świadomości osób świadczących pracę jak też szybkości w zgłaszaniu nieprawidłowości odpowiednim służbom. Pamiętać bowiem trzeba że duża ilość podmiotów powierzających pracę na terenie Bieszczad działa sezonowo a czasami tylko jednorazowo w okresie wakacji.
Cudzoziemcy nie znając obowiązujących w Polsce praw często nie są w stanie skutecznie dochodzić swoich roszczeń. Obawiają się deportacji i nie zgłaszają przypadków naruszania ich praw. Udział funkcjonariuszy Straży Granicznej w szkoleniu ma na celu przybliżenie procedur związanych z legalnym pobytem cudzoziemców na terytorium RP.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 722170116 lub adresem mail:  adam.tuleja@rzeszow.pip.gov.pl.
Szkolenie odbędzie się w dniu 13 czerwca od godziny 10.00 do 14.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki (przy OSP) – w Polańczyk ul. Bieszczadzka 18.

Zatrudniaj legalnie - PIP zaprasza na szkolenie<br/>fot. PIP
fot. PIP
autor: oprac. paba
źródło: PIP