Ustrzyki Dolne
piątek, 17 listopada 2017

Żłobek z opóźnieniem. Wojewoda zakwestionowała uchwałę Rady.

Żłobek z opóźnieniem. Wojewoda zakwestionowała uchwałę Rady.<br/>fot. Paulina Bajda
fot. Paulina Bajda

Wojewoda zakwestionowała uchwałę Rady Miejskiej dotyczącą utworzenia w Ustrzykach Dolnych żłobka. Władzom wojewódzkim nie spodobały się między innymi większe opłaty dla dzieci spoza terenu gminy.

Podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych radni zapoznali się ze zmianami jakie do uchwały wprowadził nadzór prawny wojewody podkarpackiego.
- Pracownicy wojewody zakwestionowali warunki przyjmowania dzieci do żłobka miejskiego i zaproponowali zmiany. Niestety w związku z tym przesunie się nam termin uruchomienia placówki. Nowy termin to najpóźniej 1 lutego 2018 roku – wyjaśniał radnym Bartosz Romowicz, Burmistrz Ustrzyk Dolnych.
Pracownikom Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nie spodobało się to, że Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych wprowadziła dwie opłaty – jedną dla dzieci z terenu gminy Ustrzyki Dolne i drugą dla dzieci spoza gminy. Wcześniej radni przegłosowali, by opłata za pobyt dziecka w żłobku z terenu gminy wynosiła miesięcznie - 475 zł, a dzieci zameldowanych poza gminą 1200 zł. Nadzór prawny wojewody zalecił zrównać stawki dla wszystkich dzieci oraz polecił wykreślić z uchwały zapis o zameldowaniu na terenie gminy. „Zameldowanie” zostało zmienione na „zamieszkanie”.

Radny Tadeusz Kocur z BSS zapytał o przesłanki jakie kierowały pracownikami wojewody. – W orzecznictwie odchodzi się od kryteriów meldunkowych– wyjaśniał burmistrz. – Jednak inne gminy mogą dopłacać do dzieci zameldowanych na swoim terenie a chodzących do żłobka w innym mieście – przekonywał radny Kocur. – W regulaminie mamy zapis, że w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci z terenu gminy Ustrzyki Dolne, a dopiero później dzieci z innych gmin – przypomniał burmistrz. – Jeśli zostaną wolne miejsca i przyjmiemy dzieci z innych gmin, to koszty funkcjonowania żłobka z kompletem dzieci będą niższe, bo wszystkie miejsca będą zajęte – dodał wiceprzewodniczący Andrzej Steciuk.

W związku ze zmianą uchwał dzieci do ustrzyckiego żłobka będzie można zapisywać dopiero od 10 grudnia 2017r.W tym czasie zostanie też uruchomiony nabór kadry. Na poszczególne stanowiska pracy w Żłobku Miejskim zostaną ogłoszone konkursy, a aplikacje, które zostały złożone do tej pory nie będą brane pod uwagę, ponieważ żadna z nich nie spełniała wymaganych kryteriów.

Dodatkowo podczas sesji, radni zaakceptowali przekształcenie szkół gminnych w ośmioletnie podstawówki. Radni zdecydowali też, że na takiej samej wysokości zostają stawki podatku od środków transportowych oraz zaakceptowali program współpracy gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Radni przekazali też 85 tys. zł wsparcia dla powiatu bieszczadzkiego, które zostanie przekazane na zakup nowego aparatu do znieczulania - resztę pieniędzy przekaże powiat bieszczadzki.


(Szanowni Czytelnicy, w opublikowanym wczoraj artykule wkradł się błąd, dlatego publikujemy go jeszcze raz po poprawkach. Przepraszamy!)

 

autor: paba