Ustrzyki Dolne
środa, 16 grudnia 2015

Zmiana lokalizacji kompostowni

Zmiana lokalizacji kompostowni<br/>fot. Marian S. Mazurkiewicz
fot. Marian S. Mazurkiewicz

Burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz poinformował, że kompostownia, która miała powstać przy ul. Przemysłowej, obok sortowni znajdzie inną lokalizację. Na zmianę lokalizacji naciskali mieszkańcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Czyste Ustrzyki Dolne.

Kompostownia nie będzie musiała być zlokalizowana w Ustrzykach Dolnych. O ponowną interpretacje przepisów wystąpił do Ministerstwa Środowiska burmistrz Ustrzyk Dolnych.

„W związku z otrzymanym stanowiskiem Ministerstwa Środowiska z dnia 26.11.2015 r., przekazanym za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego z pismem z dnia 02.12.2015 r. informuję, iż w skutek zmiany przepisów odstępujemy od lokalizacji budowy kompostowni dla odpadów ulegających biodegradacji na terenie miasta Ustrzyki Dolne. Zgodnie z ww. stanowiskiem realizacja tego typu inwestycji na potrzeby rozbudowy istniejącej w Ustrzykach Dolnych instalacji mechanicznej przeróbki odpadów, tj. sortowni przy ul. Przemysłowej, o część biologiczną może zostać zlokalizowana w miejscowości Średnie Wielkie, gm. Zagórz. Obecnie trwają rozmowy z Burmistrzem Miasta i Gminy Zagórz dotyczące ustalenia szczegółów realizacji inwestycji.”- poinformował na swojej stronie internetowej Bartosz Romowicz, burmistrz Ustrzyk Dolnych.

Romowicz napisał, że wraz z burmistrzem Zagórza przesłał do marszałka województwa pismo, w którym proszą o ujęcie planowanej budowy kompostowni w miejscowości Średnie Wielkie, w aktualizacji Wojewódzkiego Programu Gospodarki Odpadami. Dodaje też, że w przypadku zmiany przepisów i ewentualne zablokowanie inwestycji oddalonej od sortowni, ponownie będzie rozważana lokalizacja kompostowni na terenie gminy Ustrzyki Dolne. Przeprowadzone zostanie też wtedy powtórne postępowanie dotyczące oceny oddziaływania na środowisko.

O zmianę lokalizacji kompostowni walczyli nie tylko mieszkańcy Ustrzyk Dolnych, ale i okolicznych wiosek, zrzeszeni w Stowarzyszeniu Czyste Ustrzyki Dolne. Przekonywali, że ta inwestycja spowoduje załamanie turystyki na naszym terenie i jest zagrożeniem ekologicznym dla gminy.
- Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że zmieniły się przepisy i marszałek uwzględnił wniosek burmistrza i wydał pozytywną dla mieszkańców Ustrzyk Dolnych opinię – mówi Dariusz Wojciechowski, prezes Stowarzyszenia Czyste Ustrzyki Dolne. – Mamy nadzieje, że starania burmistrzów o to, by kompostownie zlokalizować w okolicach Zagórza zakończą się sukcesem. Jednocześnie chcę dodać, że nie zawieszamy działalności naszego stowarzyszenia. W okolicach Ustrzyk jest wiele do zrobienia. Chcemy walczyć o kanalizację w Równi i Ustajanowej oraz o czysty Strwiąż. Będziemy prowadzić też akcję uświadamiającą mieszkańców, że nasze czyste powietrze zależy od tego czym palimy w piecach – dodaje.

Wojciechowski przekonuje również, że mieszkańcy Ustrzyk nie stracą na tym iż kompostownia zostanie przeniesiona. – Miejsc pracy nie stracą pracownicy sortowni, bo najprawdopodobniej zostanie ona zmodernizowana i przekształcona w nowoczesny punkt selektywnego zbierania odpadów. Dodatkowo czyste środowisko jest czymś bezcennym. Przez kompostownie zbankrutowałyby okoliczne pensjonaty i agroturystyki, a teraz ta dziedzina gospodarki będzie się mogła bez przeszkód rozwijać – dodaje prezes.

 

Zmiana lokalizacji kompostowni<br/>fot. Marian S. Mazurkiewicz
fot. Marian S. Mazurkiewicz
autor: paba


powiązane artykuły: