Ustrzyki Dolne
poniedziałek, 6 kwietnia 2020

Żubry w Bieszczadach policzone

Żubry w Bieszczadach policzone<br/>fot. Dominika Antkowska
fot. Dominika Antkowska

Na duży wzrost liczebności bieszczadzkich żubrów wskazują wyniki inwentaryzacji tych zwierząt wykonanej w nadleśnictwach na terenie RDLP w Krośnie. Wykazano obecność w lasach 668 osobników tego gatunku. Prócz tego 9 żubrów żyje w zagrodzie pokazowej w Mucznem. W ubiegłym roku naliczono ich 551 w stanie wolnym.

Obecnie stada bytują na terenie nadleśnictw Baligród, Cisna, Komańcza, Lesko, Lutowiska i Stuposiany, a pojedyncze osobniki bywają obserwowane na pogórzu w zasięgu nadleśnictw Bircza, Brzozów i Krasiczyn. Największe stado liczące 84 osobniki zanotowano w rejonie Paniszczewa w Nadleśnictwie Lutowiska oraz w okolicach Kalnicy pod Chryszczatą, gdzie stado liczy 65 żubrów w Nadleśnictwie Baligród

-  Wyniki tej inwentaryzacji są dokładne, ponieważ monitoring stad prowadzimy przez cały rok, natomiast samo liczenie w wybranym dniu w marcu, zatem nie zachodzi obawa podwójnego odnotowania tych samych osobników - informuje Marek Marecki, zastępca dyrektora RDLP w Krośnie ds. gospodarki leśnej. Po regresie związanym z gruźlicą w latach 2013-2014 nastąpił bardzo mocny przyrost, któremu sprzyjają łagodne zimy i dostępność żeru.

Jednocześnie naukowcy zajmujący się tym gatunkiem wyrażają zaniepokojenie przegęszczeniem populacji.

- To może prowadzić do dramatów związanych z chorobami zakaźnymi i konfliktami społecznymi – zwraca uwagę prof. Wanda Olech, kierująca projektem ochrony tego gatunku w Polsce. - Dla zdrowia żubrów pożądane są liczne, ale małe stada, my zaś mamy nieliczne, ale wielkie zgrupowania, co już rodzi zagrożenia związane choćby z telazjozą czy gruźlicą. Najwyższy czas na gospodarowanie populacją.

W ubiegłym roku wydane zostały decyzje o odstrzale sanitarnym pięciu osobników, odnaleziono też resztki dwóch żubrów, przy czym jeden z nich został zabity przez niedźwiedzia. 

W 2019 roku siedem bieszczadzkich żubrów pojechało do Rumunii, gdzie zasiliły stada żyjące w tamtejszych górach.

Osobnym tematem jest kwestia szkód dokonywanych przez te zwierzęta w uprawach rolnych i w lesie. Wciąż rośnie kwota wypłacanych odszkodowań, natomiast zniszczenia w uprawach leśnych miejscami zagrażają trwałości lasu. 

Liczebność żubra w latach 1997-2017 na terenie RDLP w Krośnie

rok

Liczebność

 
 
 

1997

110

 

1999

160

 

2001

140

 

2003

168

 

2005

213

 

2007

243

 

2009

290

 

2013

256

 

2015

303

 

2017

402

 

2019

551

 
Żubry w Bieszczadach policzone<br/>fot. Dominika Antkowska
fot. Dominika Antkowska
autor: Edward Marszałek