Ustrzyki Dolne
poniedziałek, 25 marca 2019

„Dzień Nowych Technologii”

„Dzień Nowych Technologii”

Pierwszy Dzień Wiosny w Szkole Podstawowej w Wojtkowej zorganizowany został w klimacie zastosowania nowych technologii informatyczno-komunikacyjnych. Szkoła bierze bowiem udział w „Dniu Nowych Technologii w Edukacji 2019”, którego pomysłodawcą jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Samorząd Uczniowski razem z uczniami klasy III gimnazjum zorganizował i przeprowadził pod opieką nauczycieli zajęcia pokazowe i warsztatowe w klasach młodszych. Miały one na celu popularyzację technologii informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystywanych w codziennej pracy z uczniami w szkole i poza szkołą.

Gimnazjaliści wykorzystywali tablice interaktywne, laptopy, pracowali w oparciu o programy: Scrath, Kahoot, Quizizz, Pisu, Pisu. Dzieci z najmłodszych klas obejrzały prezentacje multimedialne na temat wiosny, rozwiązywały zagadki, krzyżówki, quizy, śpiewały piosenki.

Pierwszy Dzień Wiosny zorganizowany w klimacie zastosowania nowych technologii informatyczno-komunikacyjnych był ciekawym wydarzeniem dla całej społeczności szkolnej. Uczniowie poszerzali kompetencje naukowo- techniczne oraz kompetencje społeczne.
Opiekun Samorządu Uczniowskiego składa podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie Dnia Nowych Technologii.

FOT. SP WOJTKOWA

 

„Dzień Nowych Technologii”
„Dzień Nowych Technologii”
„Dzień Nowych Technologii”
autor: BW