Ustrzyki Dolne
wtorek, 2 października 2018

Klasopracownia chemiczna w szkole w Wojtkowej

Klasopracownia chemiczna w szkole w Wojtkowej

Prawie 9 tys. zł pozyskała Szkoła Podstawowa w Wojtkowej z projektu „Uniwersytet Młodego Chemika" na doposażenie pracowni chemicznej. Szkoła zakwalifikowała się do dofinansowania jako jedna z dwunastu placówek w kraju.

Dzięki współpracy z Fundacją FORMIKA Dzieciom i przychylności prezes Anny Stankiewicz już na jednej z pierwszych lekcji chemii w nowym roku szkolnym, uczniowie i pedagodzy z Wojtkowej, mogli skorzystać z nowych pomocy dydaktycznych, które zostały zakupione z funduszów Fundacji. Na zajęciach w klasie trzeciej gimnazjum przeprowadzono doświadczenia pozwalające wykryć obecność węgla w związkach chemicznych i niektórych substancjach używanych w naszych gospodarstwach domowych. Doświadczenie pozwoliło „młodym chemikom” podzielić związki zawierające węgiel na związki organiczne i nieorganiczne oraz dowiedzieć się jak w łatwy sposób wykryć związki organiczne.

Koszt doposażenia pracowni chemicznej wyniósł prawie 9 tys. zł. Zakupiono szafę na odczynniki chemiczne, stanowisko laboratoryjne do mycia, suszarkę i stół laboratoryjny oraz pomoce dydaktyczne do eksperymentów z elektrycznością, światłem, dźwiękiem, temperaturą.

Wyposażenie to pozwoli również  na profesjonalne prowadzenie zajęć, które zostaną przeprowadzone w szkole przez pracowników Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu „Uniwersytet Młodego Chemika”, do którego szkoła przystępuje dzięki udziałowi w ogólnopolskim konkursie pt. „Rola chemii w życiu człowieka”. Szkoła Podstawowa w Wojtkowej jako jedna z dwunastu szkół z całego kraju zakwalifikowała się do projektu, którego celem jest wprowadzenie uczniów w fascynujący świat nauk chemicznych. Projekt przewiduje przeprowadzenie zajęć zarówno szkołach, jak i w uniwersyteckich laboratoriach. Najlepsi uczestnicy projektu będą mieli okazję rozwijać swoje pasje i poszerzać wiedzę pod kierunkiem wybitnych polskich naukowców.

fot. SP Wojtkowa

Klasopracownia chemiczna w szkole w Wojtkowej
Klasopracownia chemiczna w szkole w Wojtkowej
autor: B. N-K