Ustrzyki Dolne
sobota, 1 czerwca 2019

Konkurs Ekologiczno – Przyrodniczy w Wojtkowej

Konkurs Ekologiczno – Przyrodniczy w Wojtkowej

We wtorek 28 maja w Szkole Podstawowej w Wojtkowej odbył się finał Powiatowego Międzyszkolnego Konkursu Ekologiczno - Przyrodniczego. W tym roku najlepsi okazali się piątoklasiści - gratulujemy!

Konkurs skierowany był do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych z terenu powiatu bieszczadzkiego. Jego celem było rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, kształtowanie świadomości ekologicznej wśród uczniów, a także propagowanie działań zmierzających w kierunku ochrony przyrody.
W konkursie wzięło udział 18 uczniów. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z zakresu znajomości mi.in. terminologii ekologicznej, znaków ekologicznych umieszczanych na produktach, organizacji działających na rzecz ochrony przyrody, prawidłowego gospodarowania odpadami, a także umiejętnością rozpoznawania pospolitych gatunków drzew i krzewów.
Po zaciętej rywalizacji laureatami konkursu zostali jego najmłodsi uczestnicy tj.:
I miejsce - Julia Włodarczyk uczennica klasy V
II miejsce - Oskar Tomczewski – uczeń klasy V
III miejsce - Jan Sieczkowski również uczeń klasy V
W uroczystym wręczeniu nagród i dyplomów w konkursie wzięli udział: Janina Sokołowska - Sekretarz Gminy Ustrzyki Dolne, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wojtkowej – Małgorzata Roman oraz prowadząca konkurs – Sylwia Kawczak.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.

Konkurs był jednym z działań zaplanowanych w ramach realizowanego projektu „Aktywni dla Natury” - programu grantowego Fundusz Naturalnej Energii finansowanego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. przy współpracy z Fundacją „Za górami za lasami”.

FOT. SP WOJKTOWA

 

 

Konkurs Ekologiczno – Przyrodniczy w Wojtkowej
Konkurs Ekologiczno – Przyrodniczy w Wojtkowej
Konkurs Ekologiczno – Przyrodniczy w Wojtkowej
Konkurs Ekologiczno – Przyrodniczy w Wojtkowej
Konkurs Ekologiczno – Przyrodniczy w Wojtkowej
Konkurs Ekologiczno – Przyrodniczy w Wojtkowej
Konkurs Ekologiczno – Przyrodniczy w Wojtkowej
Konkurs Ekologiczno – Przyrodniczy w Wojtkowej
Konkurs Ekologiczno – Przyrodniczy w Wojtkowej
autor: SP Wojtkowa