Ustrzyki Dolne
czwartek, 26 września 2019

Lutowiska. Śmieci jest co raz mniej!

Lutowiska. Śmieci jest co raz mniej!

Niewiele, bo ok. 2 tys. litrów śmieci uzbierali podczas dorocznej akcji Sprzątana Świata uczniowie z Lutowisk. Ilość odpadów ucieszyła uczestników, bo świadczy o tym, że wzrosła świadomość gości odwiedzających Bieszczady – śmiecimy co raz mniej!

Las zapewnia nam tlen, oczyszcza powietrze, wpływa korzystnie na klimat. Jest także domem dla wielu gatunków roślin, grzybów oraz zwierząt. To doskonałe miejsce na wypoczynek, a kontakt z przyrodą poprawia nam samopoczucie. Gdy jest zaśmiecony nikomu nie jest przyjemnie.

Śmieci zniechęcają do wypoczynku, są wielkim zagrożeniem dla roślin, zwierząt i człowieka. Substancje chemiczne zawarte w odpadach, wpływają niekorzystnie na glebę, powietrze oraz wodę.
Aby prawidłowo chronić lasy należy zabiegać zarówno o te najmniejsze zwierzęta i rośliny znajdujące się w runie leśnym, jak i o te najstarsze drzewa. Pozostawienie zróżnicowanej struktury i przemyślana ingerencja człowieka pozwalają na stworzenie wszystkim organizmom odpowiednich warunków życia, w wyniku czego poprawia się zdrowotność całych kompleksów leśnych.
Każdego roku leśnicy wraz z zaprzyjaźnionymi instytucjami, szkołami usuwają z lasów wiele tysięcy śmieci. Lasy Państwowe przeznaczają na walkę z odpadami ok. 20 mln rocznie.
W piątek 20.09.2019 r. kiedy na całym świecie odbywała się po raz 26 – sty akcja „Sprzątanie Świata” (tegoroczne hasło przewodnie „Nie śmiecimy – Sprzątamy – Zmieniamy!” ) w Polsce w ramach inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odbyła się akcja #sprzątaMY.

Celem akcji jest pobudzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej Polaków oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. Ideą akcji jest edukacja na rzecz rozwoju zrównoważonego – promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku, w zakresie: poszanowania zasobów naturalnych (w szczególności wody, surowców naturalnych i lasów) oraz racjonalnej gospodarki odpadami, rozumianej jako łańcuch działań począwszy od unikania tworzenia odpadów, przez selektywną zbiórkę po recykling.

20 września uczniowie klas V – VIII Szkoły Podstawowej w Lutowiskach jak zwykle chętnie przyłączyli się do akcji. Sprzątanie zorganizowano i przeprowadzono przy współpracy z Nadleśnictwem Lutowiska – tu koordynatorem był Janusz Karnat, Nadleśnictwem Stuposiany - tutaj akcję koordynowała Kaja Hrabal oraz Urzędem Gminy w Lutowiskach.
Uczniowie Szkoły Podstawowej wraz z wychowawcami i nauczycielami sprzątali Lutowiska (place zabaw, tereny wokół szkoły, boiska szkolne, przystanki autobusowe, cmentarze, pobocza dróg, osiedle mieszkaniowe) oraz okolice Lutowisk – Skorodne, Dwernik, Smolnik, Zatwarnicę i Chmiel. Uzbierali ok. 2000 litrów śmieci.

Program dnia wyglądał następująco:
1. Zbiórka na parkingu przy szkole o godz. 10.00 (pogadanka dotycząca akcji #sprzątaMY omówienie tras, rozdanie worków i rękawic).
2. Sprzątanie przewidziane od godz. 10.15 do 13.00.
3. Ognisko przygotowane przez Nadleśnictwo Lutowiska oraz Nadleśnictwo Stuposiany w ramach podsumowania współpracy w roku szkolnym 2019/2020 z okazji Dnia Lasu odbędzie się w czerwcu.
4.Worki ze śmieciami pozostawiamy w widocznym miejscu przy drodze głównej.
5.Powrót do szkoły ok. godz. 13.00 – 13.30.
Organizatorzy: Beata Krukowska (Dyrektor ZS Lutowiska), Janusz Karnat (Przedstawiciel Nadleśnictwa Lutowiska), Kaja Hrabal (Przedstawiciel Nadleśnictwa Stuposiany), Edyta Pereślucha (Zespół Szkół Lutowiska), Małgorzata Tkacz (Zespół Szkół Lutowiska).
Organizatorzy przypominali i prosili o sumienną pracę, bo Ziemię mamy tylko jedną!

- Nadleśnictwo Lutowiska, Nadleśnictwo Stuposiany wraz z Urzędem Gminy w Lutowiskach i ZS w Lutowiskach współorganizowało Akcję #sprzątaMY. Nie polegała ona jednak ani na zabawie, ani na konkursach, ale na ciężkiej pracy – informuje Edyta Pereślucha, nauczycielka z SP w Lutowiskach,  która akcję Sprzątania Ziemi koordynuje już od kilkunastu lat. - Tego dnia uczniowie zebrali się o godzinie 10.00 na porannym apelu, który poprowadził pan Janusz Karnat i każda z klas dostała region, który bezwzględnie należało oczyścić ze wszelkich odpadów, zanieczyszczeń i śmieci. Uczniowie otrzymali worki oraz ochronne rękawice.
Sprzątanie odbywało się według następującego harmonogramu:

GRAFIK PRAC AKCJA #sprzątaMY 20.09.2019 r.:

I TRASA – kl. V A – 15 osób (Ewa Jakubiec) Lutowiska Krywka
II TRASA – kl. V B – 10 osób (Barbara Winiarska) Lutowiska Tajwan
III TRASA – kl. VI – 10 osób (Edyta Pereślucha) Skorodne – Lutowiska do szkoły
IV TRASA – kl. VI – 11 osób (Małgorzata Federowicz) Smolnik skrzyżowanie – Lutowiska
V TRASA – kl. VII – 12 osób (Małgorzata Tkacz) Dwernik blaszak – Smolnik (oraz cerkiew)
VI TRASA – kl. VIII a – 9 osób (Przemysław Nowak) Chmiel – Dwernik blaszak
VII TRASA – kl. VIII b – 12 osób (Elżbieta Kosmecka) Zatwarnica – Chmiel pierwszy przystanek


W całej akcji brało udział ok. 80 osób. Uczniowie z opiekunami przeszli wiele kilometrów, ale sami twierdzą, że robią to również dla siebie i oni także chcą żyć w czystym, zdrowym i zadbanym środowisku.
Akcje sprzątania obchodzone w szkołach (czy z okazji #sprzątaMY, czy Sprzątania Świata, czy Dnia Ziemi) nie sprowadzają się obecnie tylko do wykonania przez uczniów gazetek okolicznościowych i do udziału w apelu szkolnym czy akademii. W dobie globalizacji szkoły odgrywają ważną rolę w uświadamianiu młodemu pokoleniu, jak nawet niewielka zmiana codziennych nawyków i funkcjonowania instytucji i gospodarstw domowych może oddziaływać na nasze wydatki, a równocześnie na życie ludzi w innych krajach.
W obecnym roku szkolnym 2019/2020 ilość śmieci i odpadów ucieszyła uczniów, nauczycieli i przedstawicieli Nadleśnictwa Lutowiska i Stuposiany, gdyż nie było ich dużo. Ładna pogoda pomogła w dokładnym oczyszczeniu terenów.
Akcje takie są bardzo ważne, ponieważ przypominamy sobie i młodemu pokoleniu o wartości naszej planety.

fot. Edyta Pereślucha

 

 

Lutowiska. Śmieci jest co raz mniej!
Lutowiska. Śmieci jest co raz mniej!
Lutowiska. Śmieci jest co raz mniej!
Lutowiska. Śmieci jest co raz mniej!
Lutowiska. Śmieci jest co raz mniej!
Lutowiska. Śmieci jest co raz mniej!
autor: EP