Ustrzyki Dolne
wtorek, 5 marca 2019

Młodzi chemicy

Młodzi chemicy

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Wojtkowej wzięli udział w zajęciach na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Czekały tam na nich m.in. testy wiedzy, zajęcia laboratoryjne z operacji w chemii organicznej i analitycznej.

W dniach 02-03 marca, rozpoczął się pierwszy z czterech, zjazdów studentów Uniwersytetu Młodego Chemika, w którym uczestniczyli uczniowie ze Szkoła Podstawowa w Wojtkowej.

W drugim etapie uczniowie wyjechali do Warszawy na zajęcia prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim. Rozpoczęły się one wykładem inauguracyjnym prodziekan dr hab. Beaty Krasnodębskiej-Ostręgi w Auli Wydziału Chemii UW. Następnie młodzież odbyła obowiązkowe szkolenie BHP i udała się do poszczególnych laboratoriów.

Uczestnicy na pierwszym zjeździe wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych z podstawowych reakcji w chemii organicznej: destylacji, krystalizacji oraz ekstrakcji. Gry dydaktyczne przybliżyły im różne pojęcia oraz procedury chemiczne w przyjazny sposób oraz pozwoliły na integrację grup biorących udział w UMC.

Zajęcia laboratoryjne z chemii analitycznej jakościowej stworzyły uczestnikom projektu okazję do przeprowadzenia doświadczeń chemicznych opartych na reakcjach umożliwiających wykrywanie wybranych kationów i anionów, opanowania podstaw techniki laboratoryjnej obejmujące ogrzewanie roztworów, strącanie osadów i ich przemywanie.

Natomiast na zajęciach z chemii analitycznej ilościowej uczniowie uczyli się pipetowania, sporządzania roztworów mianowanych, nastawiania miana oraz prowadzenia obliczeń z użyciem pojęć: mola i stężenia molowego.

Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem i wywołały wiele emocji, „studenci” byli bardzo aktywni, wytrwale zmagali się z testami wiedzy, które rozwiązywali na początku i zakończeniu zajęć laboratoryjnych. Była to też świetna okazja do kształtowania wielu kompetencji kluczowych u uczniów i poznania życia akademickiego.
Uczestnicy UMC składają serdeczne podziękowania burmistrzowi Bartoszowi Romowiczowi i zastępcy burmistrza Katarzynie Sekule, dzięki którym wyjazd na zajęcia był możliwy.

FOT. SP WOJTKOWA

 

Młodzi chemicy
Młodzi chemicy
Młodzi chemicy
autor: MR