Ustrzyki Dolne
poniedziałek, 31 grudnia 2019

Uniwersytet Młodego Chemika Wojtkowej

Uniwersytet Młodego Chemika Wojtkowej

W Szkole Podstawowej w Wojtkowej odbyły się warsztaty chemiczne w ramach Uniwersytetu Młodego Chemika. Zajęcia prowadzili pracownicy naukowi Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Warsztaty z zakresu chemii odbyły się dniach 15-16 grudnia. Głównym założeniem Uniwersytetu Młodego Chemika jest propagowanie nauki i wyrównywanie szans w dostępie do niej. Celem zajęć jest szerzenie wśród dzieci i młodzieży zamiłowania do nauk ścisłych, przeprowadzanie ciekawych doświadczeń, które stanowią efektywną formę nauki.

Taka forma nauki jest rezultatem wygranej w ogólnopolskim konkursie pt: „Rola chemii w życiu człowieka” zorganizowanym przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajęcia w szkole prowadzone były przez pracowników naukowych Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego i rozpoczęły się testem sprawdzającym wiedzę oraz kartą pracy dostosowaną do mierzenia rozwoju kompetencji miękkich. Takie działanie pozwala poznać uczniów i wyznacza próbę kontrolną, która będzie porównywana z dalszymi testami.

W następnej części uczniowie w grupach wykonywali doświadczenia i sporządzali na bieżąco notatki z obserwacji, zapisywali wnioski i równania zachodzących reakcji. Drugiego dnia zajęć prowadzone były warsztaty z jakościowej chemii analitycznej, podczas których sprawdzano zdolności manualne oraz krytyczne prowadzenie eksperymentu. Na zakończenie zajęć uczniowie pisali test z wiedzy i umiejętności jakie zdobyli w czasie zajęć laboratoryjnych.

Ośmiu najlepszych uczestników z grona trzeciej klasy gimnazjum oraz ósmej klasy szkoły podstawowej zostało zakwalifikowanych do drugiego etapu projektu. W okresie wiosennym podczas drugiego etapu, młodzież czterokrotnie w cyklu weekendowym będzie poszerzać swoje wiadomości i umiejętności na Wydziale Chemii UW. Wyjazdy, noclegi i wyżywienie będą sfinansowane z budżetu projektu.

Najlepsi z najlepszych przejdą do etapu trzeciego: pracy naukowo-badawczej na Wydziale Chemii UW. Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem i wywołały wiele emocji, uczniowie brali aktywny udział w zajęciach, wytrwale zmagali się z testem, dzięki któremu przeszli do drugiego etapu, który zapewni im niepowtarzalną i fascynującą przygodę z chemią.

Po zakończeniu zajęć uczestnicy otrzymali pamiątkowe gadżety z logo fundacji i uniwersytetu. Dyrektor szkoły Małgorzata Roman gorąco podziękowała gościom za ciekawe zajęcia i wręczyła prowadzącym pamiątkowe upominki. Opiekę nad uczniami sprawowali B. Nawrocka – Kantor, S. Kawczak, M. Roman. B. Nawrocka - Kantor.

FOT. SP WOJTKOWA

Uniwersytet Młodego Chemika Wojtkowej
Uniwersytet Młodego Chemika Wojtkowej
Uniwersytet Młodego Chemika Wojtkowej
Uniwersytet Młodego Chemika Wojtkowej
autor: B.N-K.