Ustrzyki Dolne
poniedziałek, 19 czerwca 2017

Wyniki egzaminów gimnazjalnych

Wyniki egzaminów gimnazjalnych<br/>fot. Katarzyna Jasion
fot. Katarzyna Jasion

W piątek uczniowie w całym kraju dowiedzieli się, jak wypadli na egzaminie gimnazjalnym. Sprawdziliśmy jak poszło uczniom na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego.

Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że uczniowie dobrze poradzili sobie z humanistyczną częścią egzaminu a konkretniej z zakresu języka polskiego. Sprawdzała ona umiejętność odbioru tekstu kultury i wykorzystanie zawartych w nim informacji. Powiat bieszczadzki uzyskał wynik 70% na tle całego województwa natomiast powiat leski 68%. Drugie miejsce w najlepszych wynikach otrzymała część językowa, a najwyższe wyniki były z zakresu języka angielskiego. Powiat leski utrzymuje się na poziomie 63% w skali całego województwa, natomiast powiat bieszczadzki 62%. Trzecie miejsce zajęła część matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Powiat leski otrzymał 51%, a powiat bieszczadzki 49% na tle województwa podkarpackiego.

Pozostałe wyniki w powiatach:
Humanistyczna część z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie: powiat bieszczadzki i leski – 57%
Językowa część z zakresu języka niemieckiego: powiat bieszczadzki – 50%, powiat leski – 45%
Matematyczno-przyrodnicza część z zakresu matematyka: powiat bieszczadzki – 44%, powiat leski – 42%.

Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony od 19 do 21 kwietnia. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w powyższym terminie, napisali egzamin 1, 2 i 5 czerwca. Egzamin składał się z trzech części. W części pierwszej - humanistycznej - gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego (w dwóch odrębnych arkuszach), a w części drugiej - matematyczno-przyrodniczej - zadania z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz z matematyki (również w dwóch odrębnych  arkuszach). W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym albo na poziomach podstawowym i rozszerzonym.

Przedstawiamy wyniki egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych gminach (na tle województwa):
1. Część humanistyczna z zakresu języka polskiego:
Cisna – 80%, Lutowiska – 71%, Olszanica – 71%, Ustrzyki Dolne – 70%, Solina – 68%, Lesko – 66%, Czarna - 66%, Baligród – 61%

2. Część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie:
Cisna – 66%, Ustrzyki Dolne – 58%, Olszanica – 58%, Solina – 57%, Lesko – 55%, Lutowiska – 53%, Baligród – 52%, Czarna - 50%

3. Część matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych:
Cisna – 60%, Olszanica – 53%, Ustrzyki Dolne – 50%, Baligród – 50%, Lutowiska – 49%, Solina – 49%, Lesko – 48%, Czarna - 43%

4. Część matematyczno-przyrodnicza z zakresu matematyki:
Cisna – 49%, Ustrzyki Dolne – 47%, Baligród – 43%, Lesko – 43%, Solina – 42%, Olszanica – 38%, Lutowiska – 34%, Czarna - 32%,

5. Część językowa z zakresu języka angielskiego poziom podstawowy/rozszerzony:
Olszanica – 71%/52%, Cisna – 71%/47%, Ustrzyki Dolne – 64%/45%, Lesko – 61%/38%, Czarna - 58%/39%, Solina – 56%/53%, Lutowiska – 52%/34%, Baligród – 52%/30%,

6. Część językowa z zakresu języka niemieckiego poziom podstawowy/rozszerzony:
Lesko – 55%/78%, Ustrzyki Dolne – 51%/63%, Czarna - 43%, Solina – 35%/14%, Olszanica – 35%

Szczegółowe informacje dotyczące wyników tegorocznego egzaminu gimnazjalnego będą dostępne w sprawozdaniu, które zostanie opublikowane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 21 sierpnia. Informacja dotycząca słabszych stron uczniów bez wątpienia będzie dla nauczycieli cenną wskazówką na temat zagadnień, którym należy poświęci więcej uwagi w pracy z kolejnymi rocznikami gimnazjalistów.

 

 

autor: kj
źródło: OKE