Ustrzyki Dolne
środa, 3 października 2018

Znamy radnych Młodzieżowej Rady Gminy

Znamy radnych Młodzieżowej Rady Gminy

W piątek 28 września, w szkołach leżących na terenie gminy Ustrzyki Dolne odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy. Wybrano 15 radnych MRG, którzy w najbliższej kadencji będą decydować o sprawach młodzieży.

Poprzedzająca wybory, dobrze przygotowana i przeprowadzona kampania wyborcza w szkołach pod nadzorem Obwodowych Komisji Wyborczych oraz ich opiekunów, była cennym doświadczeniem dla samych młodzieżowych radnych, jak i ich szkolnych rówieśników. Zachęciła uczniów do zastanowienia się nad wyborem młodzieżowych liderów. Ponadto stworzyła okazję do dialogu na poziomie szkolnym nad problemami i potrzebami młodzieży, a także sytuacją w szkole.

W dniu wyborów uczniowie mogli samodzielnie, jak dorośli obywatele, dokonać wyboru swoich przedstawicieli, którzy będą ich reprezentantami w strukturach Młodzieżowej Rady Gminy, dzięki możliwości bezpośredniego przedstawiania swoich postulatów przed lokalną władzą.

Działalność Młodzieżowej Rady Gminy jest jednym ze sposobów zainteresowania młodzieży sprawami lokalnymi oraz systematycznego zaangażowania ich w życie swojej społeczności. Jest też doskonałą lekcją lokalnego patriotyzmu i podejmowania decyzji dotyczących spraw związanych z młodzieżą na poziomie lokalnym.

Aktywność Młodzieżowej Rady Gminy z pewnością przynosi korzyści całej społeczności. Dzięki jej działalności interesy młodzieży są lepiej reprezentowane, a potrzeby ludzi młodych lepiej zaspokajane.

I Sesja Młodzieżowej Rady podczas której radni złożą ślubowanie, odbędzie się 10 października 2018 r. o godz. 14.30.

Radni Młodzieżowej Rady Gminy
Dominik Tomczak z SP nr 2 NSS, Jakub Iwanik Sp nr 2 NSS, Artur Gronkiewicz SP nr 2 NSS, Nikodem Słysz ZSL, Klemens Leonard ZSL, Wiktoria Kotwica SP w Wojtkowej, Adrian Pańczyk SP w Ropience, Michał Szczęsny ZSL, Kamil Rzeszowski ZSL, Martyna Łaski SP w Wojtkowej, Seweryn Suchar SP w Ropience, Marcel Markowicz ZSL, Natalia Pieczkowska BZSZ, Wiktoria Tomaszek BZSZ, Feliks Vietri BZSZ.

autor: oprac.paba
źródło: UM Ustrzyki Dolne