Ustrzyki Dolne
Jasełka dzieci niesłyszących

Jasełka dzieci niesłyszących

W Ustrzyckim Domu Kultury odbyły się Jasełka, które przygotowały dzieci i siostry ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. dra Janusza Korczaka w Przemyślu. Na widowni zasiedli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustrzykach Dolnych.

FOT. ANDRZEJ GÓRSKI UDK

Zapraszamy naszych czytelników do przesyłania nam swoich zdjęć na adres redakcja@bieszczadzka24.pl ...