Ustrzyki Dolne
Nowy sprzęt dla OSP!

Nowy sprzęt dla OSP!

Do Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Ustrzyki Dolne trafiły dwa nowoczesne defibrylatory oraz siedem zestawów ratowniczych PSP R1. Zakup sfinansowało Ministerstwo Sprawiedliwości raz gmina.

Gmina Ustrzyki Dolne otrzymała 50 985 zł na zakup dwóch nowoczesnych defibrylatorów oraz siedmiu zestawów ratowniczych PSP R1 dla gminnych jednostek OSP. Pieniądze zostały przekazane z Funduszu Sprawiedliwości działającego przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

13 marca została podpisana umowa na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. W ramach tej umowy Gmina Ustrzyki Dolne zakupiła sprzęt ratowniczy. Wysokość pozyskanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości to 50 985 zł, zaś wkład własny do projektu to 515 zł.

 

Wczoraj, przy świetlicy wiejskiej w Ustjanowej Dolnej nastąpiło przekazanie gminnym OSP sprzętu.

FOT. ANDRZEJ GÓRSKI

 

Zapraszamy naszych czytelników do przesyłania nam swoich zdjęć na adres redakcja@bieszczadzka24.pl ...