Ustrzyki Dolne
Ustrzyki Dolne. Dzień Kultury Wołoskiej.

Ustrzyki Dolne. Dzień Kultury Wołoskiej.

Izba Regionalna Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych została włączona do transgranicznego Szlaku Kultury Wołoskiej. Z tej okazji, w Ustrzykach Dolnych, odbyła się impreza promująca tę kulturę.

Impreza odbyła się na ustrzyckim Rynku, pogoda była piękna, więc tłumy mieszkańców gminy i turystów czynnie uczestniczyły m.in. w warsztatach haftu bojkowskiego i łemkowskiego oraz w warsztatach wyrabiania narzędzi domowego użytku.

Ustrzycki Rynek wypełnił się też stoiskami, na których można było spróbować regionalnej kuchni bieszczadzkiej. Goście mogli też obejrzeć wystawy fotograficzne opowiadające o życiu Wołochów oraz wystawę przedstawiającą działalność Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji.

Uczestnikom spotkanie umilały również występy zespołów „Roma Ajela” ze Słowacji, „Kremenaros” z Ustrzyk Górnych. Gospodarzem Dnia Kultury Wołoskiej był pochodzący z gminy Ustrzyki Dolne zespół „Żukowianie”.

Wołosi to grupa etniczna pochodząca z Półwyspu Bałkańskiego, wyróżniana na podstawie języka (dialekty wschodnioromańskie) i trybu życia (pasterstwo transhumanacyjne). Wołosi to plemię koczowniczych, lub półosiadłych pasterzy górskich. Wraz z wędrówkami zanosili na tereny górskie oryginalny sposób wypasu owiec przyjęty do dziś przez mieszkańców Karpat (Łemków, górali). W miarę asymilacji oraz wprowadzania prawa miejscowego przechodzili oni na rolniczy tryb życia. Budowali stałe wsie, obejmowali urzędy, dostępując zaliczenia w poczet szlachty polskiej.

Wołosi to naród o pochodzeniu romańskim, w skład którego wchodzili też Arumuni - wywodzą się z Półwyspu Bałkańskiego. Stamtąd rozpoczęła się ich stopniowa migracja na północ. W XIII w. utworzyli kilka naddunajskich księstw, zjednoczonych później w dwa organizmy państwowe - Mołdawię i Wołoszczyznę, powstałe poprzez nawarstwianie się osadnictwa wołoskiego na tereny zamieszkane przez Słowian i koczownicze ludy tureckie. Tak Mołdawia, jak i Wołoszczyzna lawirowały początkowo między Węgrami i Turcją, próbując utrzymać niezależność, ulegając jednak w XVI wieku Turcji.
Migracja dotarła aż na ziemie polskie, gdzie główna fala w 70. latach XIV wieku dotarła w rejony górskie, dając poprzez asymilację z ludnością ruską początek licznym grupom etnicznym - między innymi Łemkom, Bojkom, Dolinianom, Hucułom, wywierając wpływ w warstwie pochodzeniowej i kulturowej (np. ikony typu bułgarskiego). Fala migracji Wołochów trwała aż do XVI wieku i przeszła poprzez Małopolskę i Śląsk Cieszyński aż do wschodnich Moraw. Nieliczne grupy wołoskie na terenach Polski południowej znane były jednak już w XIII w.

W XVI wieku migracja ludności wołoskiej praktycznie zakończyła się. Stało się to za przyczyną m.in. umocnienia systemu feudalnego, zarówno na terenach księstw naddunajskich, jak i Siedmiogrodu należącego do Węgier, a także przez zaawansowanie procesów asymilacyjnych, zastępowanie prawa osadnictwa wołoskiego prawem miejscowym itp. (źródło: Wikipedia)

FOT. ANDRZEJ GÓRSKI

 

 

Zapraszamy naszych czytelników do przesyłania nam swoich zdjęć na adres redakcja@bieszczadzka24.pl ...


powiązane artykuły: