Ustrzyki Dolne
środa, 19 października 2016

Harcerze kończą projekt "Las"

Harcerze kończą projekt "Las"<br/>fot. J. Kwasniewicz
fot. J. Kwasniewicz

Stowarzyszenie Wychowawców „Eleusis” w Sanoku przy współpracy z Hufcem ZHP Ziemi Sanockiej i Klubem Historycznym im. Armii Krajowej kończy realizację projektu – Trasa kurierska „Las”.

Projekt - Trasa kurierska „Las” obejmuje kilka zadań uzupełniających i porządkujących wiedzę na temat trasy kurierskiej z Sanoka do Budapesztu, łączącej Polskie Państwo Podziemne z rządem na uchodźstwie. Uczestnikami zadania będzie grupa historyków z Koła Historycznego im. Armii Krajowej w Sanoku oraz młodzież harcerska. Zadanie będzie realizowane od marca do końca października 2016 roku, w kilku miejscowościach, których mieszkańcy byli najbardziej zaangażowani - naprzód w pomoc idącym masowo na Węgry ochotnikom do polskiego wojska, a potem w organizację trasy: Sanok, Zagórz, Baligród, Czaszyn, Bukowsko, Żubracze.
Zaplanowano m.in. założenie strony projektu i umieszczenie na niej już zebranych materiałów na temat trasy kurierskiej „Las”, sporządzenie nagrań relacji żyjących jeszcze świadków wydarzeń, spisanie nagrań i umieszczenie ich na stronie; opracowanie biogramów kurierów oraz organizatorów trasy; umieszczenie na terenie dawnego dworu w Żubraczem tablicy informującej, że mieścił się tutaj najważniejszy punkt kontaktowy na tej trasie oraz zorganizowanie rajdu pieszego fragmentem dawnej trasy „Las” z Baligrodu do Żubraczego.

Celem projektu jest zgromadzenie i upowszechnienie informacji na temat trasy kurierskiej ZWZ - AK o kryptonimie „Las” prowadzącej z Sanoka na Węgry (Ungwar), funkcjonującej w latach 1940-1942 oraz kontynuowanie upamiętniania ludzi, szczególnie zasłużonych dla utrzymania łączności Komendy Głównej ZWZ - AK z polskim rządem na uchodźstwie (w roku 2012 zostały umieszczone 2 tablice - koło Czaszyna i w Maniowie, przy drodze na Balnicę). Celem ogólnym zaś edukacja historyczna, kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży, budowanie poczucia tożsamości narodowej, promowanie postaw patriotycznych i wzorców osobowych godnych naśladowania.

Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 10 tys. złotych z programu „Patriotyzm Jutra” realizowanego przez Muzeum Historii Polski.
Patronat medialny nad tym wydarzeniem objęła Gazeta Bieszczadzka i TVObiektyw.

 

Harcerze kończą projekt "Las"<br/>fot. Archiwum TV Obiektyw
fot. Archiwum TV Obiektyw
Harcerze kończą projekt "Las"<br/>fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy
autor: kch


powiązane artykuły: