Ustrzyki Dolne
sobota, 4 czerwca 2016

Dni Osób Niepełnosprawnych w powiecie bieszczadzkim

Dni Osób Niepełnosprawnych w powiecie bieszczadzkim<br/>fot. M. S. Mazurkiewicz
fot. M. S. Mazurkiewicz

Blisko stu uczestników spotkało się na dorocznej imprezie w ramach Dni Osób Niepełnosprawnych, które w tym roku odbyły się 3 czerwca w DPS w Moczarach. Było dużo muzyki, tańce i popisy wokalne, a i grilla nie zabrakło.

Bieszczadzkie Dni Osób Niepełnosprawnych odbyły się po raz jedenasty. Uroczystość odbyła się w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach i stała się okazją do zaprezentowania twórczości artystycznej, plastycznej i scenicznej osób dotkniętych niepełnosprawnością.

Spotkanie stworzyło także warunki do wymiany doświadczeń i osiągnięć uczestniczących w nim pracowników i podopiecznych z ośrodków pomocy społecznej. Spotkanie poprzedzone zostało wystawą prac twórców niepełnosprawnych, jakie powstają podczas terapii zajęciowej w ośrodkach działających na terenie gminy Ustrzyki Dolne. Swą twórczość zaprezentowali podopieczni ze Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej, ze stowarzyszenia „Promyk nadziei” z Ustrzyk Dolnych i Domu Pomocy Społecznej w Moczarach. Wystawę zlokalizowano w holu Ustrzyckiego Domu Kultury, a można na niej zobaczyć przepiękne rzeźby i ikonostasy, haftowane serwety i szydełkowe firany czy obrusy. Wystawa będzie czynna jeszcze kilka dni.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą odprawianą z okazji odpustu w kościele parafialnym p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Moczarach, którą koncelebrował, ks. Józef Groński.
Na scenie wystąpiły zespoły ze Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej, które wykonywały współczesne melodie i piosenki. Taniec współczesny prezentował zespół „na 2” działający przy DPS Moczary. Melodie ludowe wykonał zespół „Połoniny” z Lutowisk. Zespół prezentował również piosenki z pogranicza i ukraińskie i słowackie, a goszcząca na spotkaniu Daria Kutsil z Asocjacji Inwalidów z Sambora przyłączyła się do zespołu i wspólnie śpiewali ukraińskie melodie. - Niepełnosprawność dotyka w dzisiejszych czasach coraz większy odsetek ludzi, istnieje potrzeba organizowania dla nich zajęć, umożliwienia im spotkań i integracji środowiskowej oraz rozwijania ich własnych zainteresowań. Rolą wszystkich i tych sprawnych i tych z dysfunkcjami staje się integracja całego środowiska i włączanie, a także aktywizowanie odstających. To wszystko staje się właśnie najlepszą pomocą w pokonywaniu własnych słabości ludzi niepełnosprawnych – mówiły Grażyna Lechowicz, kierowniczka Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Magda Wojtasik, kierowniczka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z Ustrzyk Dolnych.

Uczestnicy spotkania korzystając ze skocznych melodii tańczyli wszędzie tam gdzie znalazło się trochę miejsca. Jak przystało na majowe spotkania nie zabrakło bigosu i kiełbasek z grilla. Zabawę zakończyły konkursy i gry sprawnościowe dla uczestników.

Gośćmi XI Bieszczadzkich Dni Osób Niepełnosprawnych byli m.in.: Małgorzata Dankowska dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Maciej Szymański z Podkarpackiego Oddziału PFRON, Artur Woźny wicestarosta bieszczadzki, w imieniu burmistrza Ustrzyk Dolnych wiceburmistrz Katarzyna Sekuła, Bogusław Kochanowicz wójt gminy Czarna i Krzysztof Mróz wójt gminy Lutowiska. Przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej z gmin powiatu bieszczadzkiego. Zaproszenie przyjęli również goście z zagranicy. Sławka Wojczykova dyrektor Domu Specjalnych Służb z Giraltovic, Maja Kurylcova z DSS Stropkov i Milan Burcin DSS Kalinov na Słowacji, a także Daria Kutsil i Nadja Jarema z Asocjacji Inwalidów z Sambora na Ukrainie.

 

Dni Osób Niepełnosprawnych w powiecie bieszczadzkim<br/>fot. M. S. Mazurkiewicz
fot. M. S. Mazurkiewicz
Dni Osób Niepełnosprawnych w powiecie bieszczadzkim<br/>fot. M. S. Mazurkiewicz
fot. M. S. Mazurkiewicz
Dni Osób Niepełnosprawnych w powiecie bieszczadzkim<br/>fot. M. S. Mazurkiewicz
fot. M. S. Mazurkiewicz
Dni Osób Niepełnosprawnych w powiecie bieszczadzkim<br/>fot. M. S. Mazurkiewicz
fot. M. S. Mazurkiewicz
Dni Osób Niepełnosprawnych w powiecie bieszczadzkim<br/>fot. M. S. Mazurkiewicz
fot. M. S. Mazurkiewicz
Dni Osób Niepełnosprawnych w powiecie bieszczadzkim<br/>fot. M. S. Mazurkiewicz
fot. M. S. Mazurkiewicz
Dni Osób Niepełnosprawnych w powiecie bieszczadzkim<br/>fot. M. S. Mazurkiewicz
fot. M. S. Mazurkiewicz
Dni Osób Niepełnosprawnych w powiecie bieszczadzkim<br/>fot. M. S. Mazurkiewicz
fot. M. S. Mazurkiewicz
Dni Osób Niepełnosprawnych w powiecie bieszczadzkim<br/>fot. M. S. Mazurkiewicz
fot. M. S. Mazurkiewicz
Dni Osób Niepełnosprawnych w powiecie bieszczadzkim<br/>fot. M. S. Mazurkiewicz
fot. M. S. Mazurkiewicz
Dni Osób Niepełnosprawnych w powiecie bieszczadzkim<br/>fot. M. S. Mazurkiewicz
fot. M. S. Mazurkiewicz
Dni Osób Niepełnosprawnych w powiecie bieszczadzkim<br/>fot. M. S. Mazurkiewicz
fot. M. S. Mazurkiewicz
Dni Osób Niepełnosprawnych w powiecie bieszczadzkim<br/>fot. M. S. Mazurkiewicz
fot. M. S. Mazurkiewicz
Dni Osób Niepełnosprawnych w powiecie bieszczadzkim<br/>fot. M. S. Mazurkiewicz
fot. M. S. Mazurkiewicz
autor: msm