Ustrzyki Dolne
piątek, 11 października 2019

Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne

Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne

Występy artystyczne, drobne upominki oraz poczęstunek przygotowano dla seniorów z gminy Ustrzyki Dolne z okazji Gminnego Dnia Seniora. Impreza odbyła sie10 października w Ustrzyckim Domu Kultury.

Uroczystość została otwarta przez burmistrza Ustrzyk Dolnych – Bartosza Romowicza. W ten wyjątkowy dzień, szczególnie chciano zaznaczyć jak ważną rolę odgrywają seniorzy w społeczności naszej gminy. Całą uroczystość uświetniły wspaniałe występy muzyczne, taneczne i teatralne. Najmłodsi i trochę starsi mieszkańcy naszej gminy z wielkim zaangażowaniem, poprzez swoje występy, złożyli podziękowania i wyrazy szacunku Seniorom. Dla gości został także przygotowany poczęstunek: kanapki, cista, kawa i herbata, oraz drobne upominki.

Burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz, podczas uroczystości poruszył temat projektu pod tytułem Dzienny Dom Pomocy „Akademia Bieszczadzkiego Seniora”. Jest to projekt którego głównym celem jest wzrost dostępności usług społecznych dla osób starszych, niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Seniorzy uczęszczający do „Dziennego Domu Pomocy”, będą mogli skorzystać z opieki wykwalifikowanej kadry, wsparcia psychologów, rehabilitantów, dietetyków. Zajęcia, które będą trwały minimum 8 godzin dzienne, będą pomagały rozwijać pasje podopiecznych. Będą organizowane wyjazdy prospołeczne do placówek kulturalnych, np. teatr, muzea a także wycieczki krajoznawcze. Dodatkowo przypomniano, że z dniem 14 grudnia 2016 roku każdy senior powyżej 60 roku życia, może bezpłatnie wyrobić własną „Kartę Seniora”, która będzie uprawniała do korzystania z ulg, zniżek lub innych uprawnień oferowanych przez podmioty prywatne i firmy. Program „Ogólnopolska Karta Seniora” jest programem stowarzyszenia MANKO, które jest wydawcą magazynu „Głos Seniora”.

Projekt Dzienny Dom Pomocy „Akademia Bieszczadzkiego Seniora” jest realizowany przez gminę Ustrzyki Dolne oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych. Projekt te jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Organizatorami spotkania byli: dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych – Grażyna Lechowicz, dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustrzykach Dolnych – Wojciech Domiszewski, oraz dyrektor Ustrzyckiego Domu Kultury – Wojciech Szott.

FOT. ANDRZEJ GÓRSKI

 

 

Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
Gminny Dzień Seniora - Ustrzyki Dolne
autor: PK