Ustrzyki Dolne
wtorek, 9 lipca 2019

Pamiętać o przeszłości

 Pamiętać o przeszłości

Upamiętnienie mordu Żydów w Woli Michowej, modlitwa ekumeniczna oraz prelekcje dotyczące dziedzictwa narodowego oraz wielokulturowości rozpoczęły Międzynarodową Konferencję Naukową pn. Wielokulturowe Dziedzictwo Euroregionu Karpackiego Na Przestrzeni Wieków w gminie Komańcza.

Pierwszy dzień Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. Wielokulturowe Dziedzictwo Euroregionu Karpackiego Na Przestrzeni Wieków rozpoczął się upamiętnieniem mordu Żydów z Woli Michowej i okolic w lipcu 1942 r. na cmentarzu żydowskim w Woli Michowej.

Zastępca Kierownika Działu Penitencjarnego Zakładu Karnego w Łupkowie kpt. mgr Grzegorz Oleniacz przedstawił krótką historię cmentarza oraz tragicznych wydarzeń. Dr Joanna Potaczek - koordynator przedsięwzięcia podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji konferencji oraz uporządkowali cmentarz, następnie osadzeni w ZK w Łupkowie odczytali część imion Żydów pochowanych na tym cmentarzu oraz części imion i nazwisk zamordowanych.

Pod przewodnictwem duchownych różnych wyznań odmówiono modlitwę ekumeniczną za zmarłych. Następnie dokonano odsłonięcia tablicy z nazwiskami Żydów z Woli Michowej i okolic zamordowanych przez niemieckiego okupanta oraz tablicy informacyjnej. Przybyli goście złożyli kwiaty i znicze, na koniec trębacz zagrał utwór okolicznościowy.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Szczawnem, gdzie zaproszonych gości przywitali organizatorzy, okolicznościowe przemówienia wygłosili goście. Z krótkim programem artystycznym wystąpił zespół Łem-MY, po czym zebrani wysłuchali przygotowanych przez prelegentów referatów. Panel I: Ochrona i wspieranie dziedzictwa materialnego i niematerialnego rozpoczęła dr hab. prof. UMCS Katarzyna Smyk - Przewodnicząca Rady ds. Dziedzictwa Niematerialnego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Instytut Kulturoznawstwa UMCS). Tematem prelekcji było Pojęcie niematerialnego dziedzictwa kulturowego w myśl konwencji UNESCO 2003. Następnie dr Jadwiga Stęchły z Narodowego Instytutu Dziedzictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie przedstawiła Specyfikę dziedzictwa kulturowego Podkarpacia. Mgr Bartosz Romowicz - Burmistrz Ustrzyk Dolnych opowiedział o Wielokulturowości i wspieraniu dziedzictwa narodowego przez jednostki samorządu terytorialnego na gruncie polskiego prawa. Pierwszy Panel zakończył mgr Marcin Krowiak z Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku referatem pt. Kultura ludowa na przykładzie zbiorów Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Drugi panel pt. Przywracanie pamięci o dziedzictwie historyczno-kulturowym Euroregionu Karpackiego, rozpoczął dr hab. prof. PWSZ Sanok Robert Lipelt z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku, (Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Sanoku) referatem pt. Dieta mieszkańców na pograniczu polsko - ruskim w końcu XIX wieku.

Kpt. mgr Grzegorz Oleniacz - Zastępca Kierownika Działu Penitencjarnego Zakładu Karnego w Łupkowie przedstawił: Propagowanie wielokulturowego dziedzictwa istotną formą resocjalizacji poprzez edukację historyczną. Dr Roman Bzdyk - Wójt Gminy Komańcza omówił Współczesne formy popularyzacji dziedzictwa kulturowego. Martin Merìčko radny województwa preszowskiego na Słowacji zaprezentował Zakres i formy popularyzacji dziedzictwa kulturowego w powiecie Humenne. Na koniec dnia Zofia Michniewicz - Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział w Jaworowie na Ukrainie przedstawiła referat pt. Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia.

fot. UG Komańcza

 Pamiętać o przeszłości
 Pamiętać o przeszłości
 Pamiętać o przeszłości
 Pamiętać o przeszłości
 Pamiętać o przeszłości
 Pamiętać o przeszłości
 Pamiętać o przeszłości
 Pamiętać o przeszłości
 Pamiętać o przeszłości
 Pamiętać o przeszłości
 Pamiętać o przeszłości
 Pamiętać o przeszłości
 Pamiętać o przeszłości
 Pamiętać o przeszłości
 Pamiętać o przeszłości
 Pamiętać o przeszłości
 Pamiętać o przeszłości
 Pamiętać o przeszłości
 Pamiętać o przeszłości
 Pamiętać o przeszłości
 Pamiętać o przeszłości
 Pamiętać o przeszłości
 Pamiętać o przeszłości
 Pamiętać o przeszłości
 Pamiętać o przeszłości
 Pamiętać o przeszłości
 Pamiętać o przeszłości
 Pamiętać o przeszłości
 Pamiętać o przeszłości
 Pamiętać o przeszłości
 Pamiętać o przeszłości
 Pamiętać o przeszłości
 Pamiętać o przeszłości
 Pamiętać o przeszłości
 Pamiętać o przeszłości
 Pamiętać o przeszłości
 Pamiętać o przeszłości
 Pamiętać o przeszłości
 Pamiętać o przeszłości
 Pamiętać o przeszłości
autor: mat. pras.