Ustrzyki Dolne
poniedziałek, 16 marca 2020

Historia tworzy się na naszych oczach

Historia tworzy się na naszych oczach

Czy zauważamy ludzi, którzy są wkoło nas? Czy widzimy ich historie i to, co wnoszą do naszego życia? Jak „ciekawy” może być drugi człowiek?

Jedno z tych pytań musiała zadać sobie osoba, dzięki której powstał album/książka pod tytułem „Pasjonaci (z) Brzegów Dolnych”. Jej pomysłodawcami i twórcami są Sylwia Karabanowska, Grzegorz Karabanowski i Elżbieta Włodarczyk, czyli Stowarzyszenie na rzecz holistycznego rozwoju człowieka „Homo Homini”. Książka przedstawia osoby zaangażowane w rozwój wsi Brzegi Dolne. Znajdziemy w niej postacie, które od narodzin związane są z tą miejscowością, ale nie tylko.

W sobotę 7 marca w „Dębowej Gazdówce” w Łodynie odbyła się oficjalna prezentacja albumu. Podczas tej uroczystości twórcy książki oraz zaproszeni goście mieli okazję spotkać się z jej bohaterami.

Jednym z zaproszonych gości był Bartosz Romowicz, burmistrz Ustrzyk Dolnych. – Na wstępie chciałbym pogratulować wszystkim, którzy brali udział w powstaniu tej książki. Gdy popatrzymy na nasz lokalny rynek, to zauważymy, że za dużo takich publikacji nie wychodzi. Każdą taką książkę powinniśmy szanować, promować i to, właśnie jako burmistrz Ustrzyk Dolnych będę robić. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do stworzenia tej książki, ale także gratuluję, że macie tak wspaniałych ludzi w okolicy.

- W dzisiejszych czasach próbujemy szukać swoich korzeni, podmiotowości. I ta książka w ten nurt się wpisuje – powiedział Wojciech Domiszewski, dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustrzykach Dolnych. - Dobrze się stało, że stowarzyszenie pisząc projekt podjęło się takiej inicjatywy. Skoncentrowali się na ludziach. Ta książka już jest historią. Za rok, za dwa, za trzydzieści lat ona nabierze jeszcze większej mocy. Teraz my tego nie doceniamy, jednak książka ta będzie pomnikiem tego, co było.

Publikacja ta jest także hołdem pamięci dla osób, których już nie ma. Podziękowania dla twórców książki przekazała Halina Nosal, żona nieżyjącego Mariana Nosala – poety, którego postać także została uchwycona w albumie.

Album można znaleźć już na półkach bibliotek w gminie Ustrzyki Dolne.

Książka powstała w okresie lipca – grudnia 2019 roku w ramach zadania pt. „Pasjonaci z Brzegów Dolnych”, realizowanego w ramach Projektu Grantowego pt. Działania promujące obszar LGD „Zielone Bieszczady”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie „Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych”.

FOT. PAULINA KOZŁOWSKA

Historia tworzy się na naszych oczach
Historia tworzy się na naszych oczach
Historia tworzy się na naszych oczach
Historia tworzy się na naszych oczach
Historia tworzy się na naszych oczach
Historia tworzy się na naszych oczach
Historia tworzy się na naszych oczach
Historia tworzy się na naszych oczach
Historia tworzy się na naszych oczach
autor: PK