Ustrzyki Dolne
wtorek, 18 sierpnia 2015

Józefińskie Bieszczady w ustrzyckiej bibliotece

Józefińskie Bieszczady w ustrzyckiej bibliotece<br/>fot. Zygmunt Krasowski
fot. Zygmunt Krasowski

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im Eugeniusza Wanieka wzbogaciła się o bardzo ciekawe i cenne zarazem wydawnictwo. Na początku sierpnia otrzymała tom 5 sporządzonej w latach 1779-1783 mapy Królestwa Galicji i Lodomerii, tzw. mapy Miega, a wydanej obecnie drukiem pod wspólnym tytułem „Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783”.

W Bieszczadach przebywali dwaj współautorzy tego wydawnictwa: Waldemar Bukowski  z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz Andrzej Janeczek z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, którzy podarowali je naszej bibliotece. Mapa rejestruje stan terenów I Rzeczypospolitej (w tym całe leżące w jej granicach Karpaty) na progu epoki rozbiorowej i zawiera ogromny zasób treści, a jej przydatność dla badań historycznych nie sposób przecenić.
Oryginał mapy znajduje się w Archiwum Wojennym w Wiedniu Jest to kompletna, wielkoskalowa mapa Królestwa Galicji i Lodomerii, sporządzona w latach 1779–1783, od nazwiska kierującego pracami ppłk Friedricha von Miega, zwana potocznie mapą Miega. Początkowo utajniona ze względu na swoje znaczenie militarne, nigdy nie została wydana i pozostaje do dziś w rękopisie. Składa się z 413 wielkoformatowych arkuszy (podstawowy rozmiar: ok. 63˟42 cm) oraz kilkudziesięciu arkuszy dodatkowych, o łącznej powierzchni ok. 115 metrów kwadratowych. W obecnych granicach Polski obejmuje tereny województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego.

Przekazany bibliotece tom 5 zawiera 31 arkuszy obejmujących niemal w całości dawną ziemię sanocką oraz zachodni skrawek ziemi przemyskiej po zaborach w monarchii Austro-Węgierskiej stanowiących administracyjnie cyrkuł sanocki, więc obejmujący wschodnią część Bieszczad - obecne dwa powiaty: bieszczadzki i leski.

(Więcej w GB 16)

autor: Zygmunt Krasowski


powiązane artykuły: