Ustrzyki Dolne
poniedziałek, 7 września 2020

Narodowe Czytanie w Lesku

Narodowe Czytanie w Lesku

Od ośmiu już lat pierwszy weekend września w leskiej bibliotece jest zarezerwowany, jak i w całym kraju na Narodowe Czytanie. Tegoroczna edycja była poświęcona Juliuszowi Słowackiemu i jego wciąż aktualnej „Balladynie” i ze względu na obostrzenia pandemiczne odbyła się na świeżym powietrzu.

Zgromadzoną publiczność powitała gospodyni spotkania, dyrektor leskiej biblioteki Maria Petka-Fundanicz, która odniosła się do historii powstania Narodowego Czytania. Po tym wystąpieniu zgromadzonych powitał obecny na spotkaniu burmistrz Adam Snarski, który podkreślił rolę jaką niesie za sobą wsłuchiwanie się w słowa narodowych twórców niezależnie od epoki, w której tworzyli. Burmistrz Snarski zaznaczył również, że wspólne czytanie lub słuchanie niesie za sobą wartości patriotyczne, które każdy powinien odczuwać bez względu na poglądy polityczne.

Po części oficjalnej, lescy aktorzy działający przy grupie teatralnej zgromadzonej wokół organizatora imprezy czyli leskiej biblioteki, rozpoczęli czytanie Balladyny. Widzowie – słuchacze w skupieniu wsłuchiwali się w twórczość Juliusza Słowackiego, natomiast czytający starali się jak najlepiej odtworzyć emocje zawarte w poemacie. Gdy wybrzmiały ostatnie wersy "Balladyny" , gospodynie wieczoru przygotowały jeszcze dla publiczności quiz literacki ze znajomości twórczości Słowackiego. Pytania odnosiły się w znacznej mierze do „Balladyny”, a nagrodami były książki o tematyce związanej z Leskiem. Nagrody laureatom wręczał burmistrz Snarski.

FOT. REMIGIUSZ OGONOWSKI

 

Narodowe Czytanie w Lesku
Narodowe Czytanie w Lesku
Narodowe Czytanie w Lesku
Narodowe Czytanie w Lesku
Narodowe Czytanie w Lesku
Narodowe Czytanie w Lesku
Narodowe Czytanie w Lesku
Narodowe Czytanie w Lesku
Narodowe Czytanie w Lesku
Narodowe Czytanie w Lesku
Narodowe Czytanie w Lesku
Narodowe Czytanie w Lesku
Narodowe Czytanie w Lesku
Narodowe Czytanie w Lesku
Narodowe Czytanie w Lesku
Narodowe Czytanie w Lesku
Narodowe Czytanie w Lesku
Narodowe Czytanie w Lesku
Narodowe Czytanie w Lesku
Narodowe Czytanie w Lesku
Narodowe Czytanie w Lesku
Narodowe Czytanie w Lesku
autor: RO