Ustrzyki Dolne
poniedziałek, 16 kwietnia 2018

Zdawałoby się, że to już obecnie niemożliwe, a jednak…

Zdawałoby się, że to już obecnie niemożliwe, a jednak…

W czasie, kiedy każda lokalna społeczność czyni starania by ratować obiekty wartościowe historycznie, a zwłaszcza sakralne, które przez wiele lat służyły, jako Domy Boże dla pokoleń - sytuacja opuszczenia i zaniedbania zdawałoby się nie powinna mieć miejsca.

Niestety trafiają się takie przypadki, które wprawiają w zdumienie. Mowa tutaj o cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Rakowej w pow. sanockim.
By dotrzeć do świątyni, obecnie trzeba przejść przez prywatną posesję, albowiem w inny sposób nie jest to możliwe. Najpierw wspinamy się po zniszczonych i dość niebezpiecznych schodach na wzgórze, gdzie wyłania się nam budynek cerkwi. Niestety w momencie rozkwitu zieleni, będzie on całkowicie niewidoczny. Cerkiew, obecnie zarośnięta jest w znacznym stopniu. Od 8 lat jest nieużytkowana, albowiem parafianie przenieśli się do nowego kościoła, a na ratowanie „niepotrzebnego” już obiektu sakralnego zabrakło funduszy.

Niestety nie uzyskałam zgody od miejscowego proboszcza, na wykonanie fotografii wnętrza zabytku, bo ksiądz zasłaniał się brakiem zgody z Kurii Metropolitalnej w Przemyślu. Nadmienię tylko, że do tej pory, nigdzie takiej zgody nie musiałam posiadać, albowiem w interesie władz kościelnych, parafian i społeczności jest wysoce rozumiane dobro propagowania pięknych miejsc w naszych okolicach.

Cerkiew pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, obecna zbudowana w XVIII w. W 1894 obrazy do ikonostasu namalował Zygmunt Bogdański. Powtórnie konsekrowana w 1900 roku. Po roku 1947 użytkowana, jako kościół rzymskokatolicki. W cerkwi jest podobno całkowity, choć częściowo rozmontowany ikonostas, oraz kilka elementów bardzo ciekawej architektury sakralnej. Na dzwonnicy były dzwony – jeden z 1680 roku z napisem ruskim, drugi z 1715 roku z fundacji Jana Franciszka Konarskiego – cześnika kijowskiego. Dzwony obecnie znajdują się na dzwonnicy nowego kościoła.

Przytłaczający jest fakt, że często opisujemy i krytykujemy lata 50. XX w., kiedy to niszczono świadomie tego typu obiekty, a w czasie teraźniejszym spotykamy takie oto sytuacje.

Cerkiew latem będzie całkowicie niewidoczna, więc dla zainteresowanych jej losem i wyglądem informacja: po lewej stronie drogi mamy nowy kościół, po prawej za potokiem na wzgórzu stoi cerkiew.

Zdjęcia wnętrza cerkwii w Rakowej udostępniła nam Asia Paś. Zdjęcia pochodzą z sierpnia 2008 roku. Tak wyglądał istniejący tam ikonostas.
 

Zdawałoby się, że to już obecnie niemożliwe, a jednak…
Zdawałoby się, że to już obecnie niemożliwe, a jednak…
Zdawałoby się, że to już obecnie niemożliwe, a jednak…
Zdawałoby się, że to już obecnie niemożliwe, a jednak…
Zdawałoby się, że to już obecnie niemożliwe, a jednak…
Zdawałoby się, że to już obecnie niemożliwe, a jednak…
Zdawałoby się, że to już obecnie niemożliwe, a jednak…
Zdawałoby się, że to już obecnie niemożliwe, a jednak…
Zdawałoby się, że to już obecnie niemożliwe, a jednak…
Zdawałoby się, że to już obecnie niemożliwe, a jednak…
Zdawałoby się, że to już obecnie niemożliwe, a jednak…
Zdawałoby się, że to już obecnie niemożliwe, a jednak…
Zdawałoby się, że to już obecnie niemożliwe, a jednak…
Zdawałoby się, że to już obecnie niemożliwe, a jednak…
Zdawałoby się, że to już obecnie niemożliwe, a jednak…
Zdawałoby się, że to już obecnie niemożliwe, a jednak…
Zdawałoby się, że to już obecnie niemożliwe, a jednak…
Zdawałoby się, że to już obecnie niemożliwe, a jednak…
Zdawałoby się, że to już obecnie niemożliwe, a jednak…
Zdawałoby się, że to już obecnie niemożliwe, a jednak…
Zdawałoby się, że to już obecnie niemożliwe, a jednak…
Zdawałoby się, że to już obecnie niemożliwe, a jednak…
Zdawałoby się, że to już obecnie niemożliwe, a jednak…
Zdawałoby się, że to już obecnie niemożliwe, a jednak…
Zdawałoby się, że to już obecnie niemożliwe, a jednak…
Zdawałoby się, że to już obecnie niemożliwe, a jednak…
Zdawałoby się, że to już obecnie niemożliwe, a jednak…
Zdawałoby się, że to już obecnie niemożliwe, a jednak…
Zdawałoby się, że to już obecnie niemożliwe, a jednak…
Zdawałoby się, że to już obecnie niemożliwe, a jednak…
Zdawałoby się, że to już obecnie niemożliwe, a jednak…
autor: L.T-Ch.