Ustrzyki Dolne
Ogłoszenie
poniedziałek, 5 listopada 2018 / ważne jeszcze: -1130 dni

Poddzierżawa obiektu - „Leśna Willa - KOMAŃCZA”

13 46 301-23; 604 177 983

Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 zaprasza do składania ofert na poddzierżawę obiektu pn:
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Leśna Willa - KOMAŃCZA” składać należy w siedzibie Spółki bądź przesyłać drogą pocztową na adres Spółki, w terminie do dnia: 15 listopada  2018r.
Szczegółowe informacje na temat obiektu oraz warunków poddzierżawy uzyskać można w siedzibie Spółki Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp.z o.o. w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 lub tel.: 13 46 301-23; 604 177 983.
Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych rokowań z wybranymi oferentami, swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn. O wynikach postępowania jego uczestnicy, powiadomieni zostaną pisemnie na podane w ofertach adresy.