Ustrzyki Dolne
czwartek, 24 października 2019

Ustrzycki SMS zaprasza!

Ustrzycki SMS zaprasza!<br/>fot. Paulina Kozłowska
fot. Paulina Kozłowska

Przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ustrzykach Dolnych w tym roku została utworzona Szkoła Mistrzostwa Sportowego (SMS). Jednak to dopiero początek zmian w edukacji sportowej dzieci i młodzieży z terenu Bieszczadów. Z dyrektorem SMS Bogdanem Zwaryczem rozmawiamy o planach na przyszłość oraz o obecnym funkcjonowaniu szkoły.

Paulina Kozłowska: - Proszę powiedzieć czym jest Szkoła Mistrzostwa Sportowego, jak ona funkcjonuje i czym różni się od Szkoły Sportowej, ktorą do tej pory była SP nr 2?
Bogdan Zwarycz:
- Różnica polega przede wszystkim na ilości godzin wychowania fizycznego. W szkole sportowej minimalna liczba godzin wynosi 10, a w SMS jest to 16 godzin. Szkoła Mistrzostwa Sportowego musi działać w oparciu o rozporządzenie dotyczące działalności szkół mistrzostwa sportowego jak i szkół sportowych. Dodatkową rzeczą różniącą obie szkoły, jest podpisanie przez Gminę Ustrzyki Dolne porozumienia z Polskim Związkiem Narciarskim w sprawie funkcjonowania SMS w Ustrzykach. SMS realizuje program szkolenia sportowego opracowany przez dany polski związek sportowy. Utrzymanie prestiżowego statusu Szkoły Mistrzostwa Sportowego oczywiście wiąże się ze spełnieniem pewnych kryteriów przez uczniów – np. druga klasa sportowa. Jednakże dzięki temu szkoła może korzystać z dodatkowego finansowania, które uzyskać można właśnie poprzez Polski Związek Narciarski, ze środków finansowych Ministerstwa Sportu. W SMS subwencja oświatowa przechodząca na uczniów zwiększona jest dwukrotnie (jest to 100 proc. różnicy między uczniem zwykłej klasy a uczniem klasy SMS). Także uczniowie, którzy chcieli dostać się do oddziałów Mistrzostwa Sportowego musieli spełnić pewne warunki i kryteria naboru opracowane przez dane polskie związki sportowe.
P.K.: - Jak długo trwa procedura powołania szkoły SMS?
B.Z.
: - Organem prowadzącym dla SMS są powiaty, takie są przepisy w Polsce. Gmina Ustrzyki Dolne uzyskała od Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych zgodę na prowadzenie SMS, jednak tylko na poziomie szkoły podstawowej, a więc oddziały SMS funkcjonują w klasach 4-8. Reasumując, klasy 1-3 są to klasy Szkoły Sportowej, klasy 4-8 należą do SMS. Docelowo zaplanowaliśmy, że będzie to jednak ponadpodstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego, chodziło o liceum. Niestety w ubiegłym roku powiat nie wyraził zgody gminie na prowadzenie takiej szkoły, tylko na szkołę podstawową. W tym roku uzyskaliśmy deklaracje, iż w roku następnym powiat wyrazi zgodę i będzie można prowadzić nabór do klasy I szkoły ponadpodstawowej. Oddziały Mistrzostwa Sportowego w naszej szkole funkcjonowały już dwa lata temu, i w takiej formie mogłyby pozostać. Wtedy szkoła funkcjonowałaby jako Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego. Jednak o tym będziemy mogli mówić dopiero w momencie, kiedy gmina uzyska zgodę na to, by można było otworzyć ponadpodstawową SMS. Szkoła ponadpodstawowa daje większe możliwości na uzyskanie finansowania z zewnątrz, gdyż starsi uczniowie mają większą możliwość uzyskania odpowiednich kryteriów. Szkoła została powołana uchwałą Rady Miejskiej, jednakże marzenia o Szkole Mistrzostwa Sportowego sięgają ponad 20 lat wstecz. Dopiero w tym roku doszło to do skutku. Jest to jednak sukces połowiczny. Obecnie w szkole posiadamy 3 profile –narciarstwo biegowe, narciarstwo alpejskie i pływanie, w przyszłości chcemy także uruchomić 4 profil – snowboard.
P.K.: - Co trzeba było zrobić aby powołać SMS? Od czego musieliście zacząć?
B.Z.:
- Oczywiście w pierwszej kolejności trzeba było spełnić wszystkie procedury prawne, czyli zgoda na przekazanie prowadzenia szkoły, kolejnym etapem jest uchwała powołania szkoły przez Radę Miejską, a przede wszystkim podpisane porozumienia ze związkami sportowymi. Dodatkowo należało zapewnić odpowiednią kadrę trenerską.
P.K.: - Jak duże jest zainteresowanie klasami profilowanymi?
B.Z.:
- Aby dostać się do takiej klasy dzieci muszą spełniać określone kryteria naboru (od red. wyniki sportowe). Dodatkowo 16 godzin pracy treningowej w tygodniu, to są już ogromne wyrzeczenia. Jednak to nie wszystko. Klasy profilowane sportowe są dla dzieci, które mają zdolności, mają chęci a przede wszystkim mają wsparcie wśród dorosłych, wśród rodziców, bo bez tych 3 elementów jest to bardzo trudne. Zdajemy sobie sprawę tego, że nie będziemy mieć całych klas mistrzów, jednak może w przyszłości doczekamy się olimpijczyka.

(Cały wywiad w GB nr 22 - przypominamy, że nasz dwutygodnik można kupić również w formie PDF)

 

autor: PK