Ustrzyki Dolne
czwartek, 6 października 2022

Wydzierżawię 602,4 m2 w Bieszczadach

Wydzierżawię 602,4 m2 w Bieszczadach

Politechnika Warszawska poszukuje dzierżawcy do prowadzenia działalności usługowej/ turystycznej / agroturystycznej na nieruchomość o pow. 5 072 m2 zabudowanej budynkiem o pow. użytkowej 602,4 m2 (Koliba Studencka PW ) we wsi Caryńskie 1, w gminie Lutowiska na obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Nieruchomość zabudowana budynkiem całorocznym wybudowanym z drewnianych bali.  Budynek składa się z trzech kondygnacji: piwnicy (124,34 m 2) , parteru (247,55 m 2),  piętra 137,1 m2) oraz poddasza użytkowego (93,4 m2). Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można znaleźć na stronie internetowej:  https://koliba.pw.edu.pl/  oraz na stronie BIP PW.

Budynek jest na bieżąco utrzymywany w pełnej sprawności technicznej. Wszystkie pomieszczenia są wyposażone w  sprzęty i urządzenia pozwalające na sprawne funkcjonowanie obiektu. Maksymalna dopuszczalna liczba miejsc noclegowych – 30 osób.

Nieruchomość zostanie udostępniona na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas określony, co najmniej 10 lat.

Lokal można oglądać po wcześniejszym umówieniu się z osobą do kontaktu: Pan Tomasz Jędrusiak. – e-mail: tomasz.jedrusiak@pw.edu.pl. tel. 13  461 18 48.

Oferty zawierające co najmniej dane osobowe (dane firmy), oferowaną wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego, opis proponowanej działalności w wydzierżawianej nieruchomości, oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu dzierżawy oraz podpis, datę i miejsce sporządzenia oferty należy składać w formie papierowej w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta dzierżawy Koliby” do dnia 18 października 2022 r. w  Biurze Kanclerza kl. A pok.112 ul Noakowskiego 18/20, 00-668 Warszawa.

Politechnika Warszawska  zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia.

Ponadto zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferty oraz prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.