Ustrzyki Dolne
wtorek, 13 sierpnia 2019

Nowi funkcjonariusze w Komendzie Powiatowej PSP w Lesku

Nowi funkcjonariusze w Komendzie Powiatowej PSP w Lesku

1 sierpnia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lesku ślubowanie złożyło dwóch nowych strażaków. Ślubowanie przyjął komendant w obecności strażaków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

Rotę uroczystego ślubowania złożyli Tomasz Januszczak oraz Gabriel Kuncewicz, którzy rozpoczęli służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lesku.

Każdy strażak przed wstąpieniem do służby ma obowiązek złożenia ślubowania, które przyjął Komendant Powiatowy PSP w Lesku bryg. Jacek Dydek, w obecności strażaków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

Ślubowanie to bardzo uroczysty moment w życiu zawodowym. Jest ono postrzegane jako coś podniosłego, stanowi symbol pełnego włączenia do cieszącej się społecznym prestiżem służby, wzmacnia świadomość własnej tożsamości zawodowej.

Podejmując służbę w Państwowej Straży Pożarnej, strażak składa ślubowanie według następującej roty:

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,
świadom podejmowanych obowiązków strażaka,
uroczyście ślubuję
być ofiarnym i mężnym
w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia
nawet z narażeniem życia.
Wykonując powierzone mi zadania,
ślubuję
przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej
oraz wykonywać polecenia przełożonych.
Ślubuję
strzec tajemnicy państwowej i służbowej,
a także honoru, godności i dobrego imienia służby
oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.

FOT. KP PSP LESKO

Nowi funkcjonariusze w Komendzie Powiatowej PSP w Lesku
Nowi funkcjonariusze w Komendzie Powiatowej PSP w Lesku
Nowi funkcjonariusze w Komendzie Powiatowej PSP w Lesku
Nowi funkcjonariusze w Komendzie Powiatowej PSP w Lesku
autor: oprac.paba
źródło: KP PSP Lesko