Ustrzyki Dolne
piątek, 9 lutego 2018

Szkolenie na licencję przewodnicką BdPN

Szkolenie na licencję przewodnicką BdPN<br/>fot. Katarzyna Zadworna
fot. Katarzyna Zadworna

Bieszczadzki Park Narodowy zaprasza na szkolenie dla przewodników zainteresowanych uzyskaniem licencji przewodnickiej Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 11 kwietnia.

Celem szkoleń na uzyskanie licencji przewodnickiej BdPN, jest przekazanie informacji wykwalifikowanej kadrze przewodnickiej o walorach przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz o aktualnościach BdPN. Podniesienie kwalifikacji kadry przewodnickiej w zakresie edukacji ekologicznej w celu kształtowania świadomości ekologicznej turystów oraz zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonych wycieczek zbiorowych i indywidualnych.

Licencję BdPN mogą uzyskać osoby posiadające uprawnienia przewodnika górskiego na obszar Beskidów nadane przez marszałka województwa.
Szkolenia zakończone egzaminem i wydaniem licencji są prowadzone w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym BdPN w Ustrzykach Dolnych oraz na wybranych ścieżkach przyrodniczych na terenie Parku. Licencja wydawana jest po uzyskaniu uprawnień przewodnickich przez kandydata i przedłożeniu decyzji marszałka województwa i jest ważna przez 5 lat.

W przypadku nie przestrzegania zasad regulaminu dla odwiedzających BdPN przez przewodnika czy uczestników prowadzonej przez niego grupy, uprawnienia przewodnika z licencją BdPN mogą zostać odebrane.

Szkolenie odbędzie się w dniach od 21 do 22 kwietnia (sobota – niedziela) – termin przyjmowania zgłoszeń upływa 11 kwietnia.
Informacji dotyczących szkolenia udziela:  Bożena Osękowska, e-mail: oie@bdpn.pl tel. 13 461 03 50.

Dodatkowo BdPN informuje, że organizuje również szkolenie, w ramach którego można odnowić licencję Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Szkolenie odbędzie się w Muzeum Przyrodniczym BdPN w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 7, w dniu 7 kwietnia (sobota). Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 31 marca.

więcej na www.bdpn.pl

autor: oprac.paba
źródło: www.bdpn.pl