Ustrzyki Dolne
czwartek, 11 lipca 2024

Dotacja na remont cerkwi w Bystrem

Cerkiew pw. Św. Michała Archanioła w Bystrem<br/>fot. Łukasz Bajda
fot. Łukasz Bajda

W dniu 10 lipca w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnej podpisana została umowa o udzieleniu dotacji dla bieszczadzkiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Środki w wysokości niemal 320 tys. złotych zostaną przeznaczone na kontynuację remontu dawnej cerkwi w Bystrem.

Umowa o udzieleniu dotacji na realizację zadania pod nazwą "Prace remontowo-konserwatorskie przy cerkwi pw. Św. Michała Archanioła w Bystrem" została podpisana przez Jacka Przybyłę, wójta gminy Czarna oraz Mieczysława Darochę, prezesa Odziału Bieszczadzkiego TOnZ. Z przyznanej kwoty 319 800 zł brutto aż 313 404 zł pochodzą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wykonowacą zaplanowanych prac będzie Zakład Budowlano-Konserwatorski "Arkady" z Jarosławia.

Okazała cerkiew pw. św. Michała Archanioła z lat 1901­-1902 to jedyny zachowany w polskich Bieszczadach przykład tzw. ukraińskiego stylu narodowego w architekturze cerkiewnej. Według podobnego projektu wzniesiono również nieistniejące już dziś świątynie z Lutowisk, Paniszczowa, Beniowej oraz z pobliskiego Lipia. Cerkiew w Bystrem nie jest użytkowana, a opiekę nad nią od lat sprawuje Oddział Bieszczadzki Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Pozyskiwane są środki finansowe i prowadzone prace remontowe. W pobliżu cerkwi zachował się cmentarz z kilkunastoma interesującymi nagrobkami.

MP