Ustrzyki Dolne

Reklama na bieszczadzka24.pl

Dostępne moduły reklamowe:

Strona główna:
Bilboard 900x500 piks / 7 dni roboczych - 350 zł brutto
Bilboard 900x150 piks / 7 dni roboczych - 250 zł brutto
Bilboard 150x300 piks / 7 dni roboczych - 120 zł brutto
Bilboard 300x150 piks / 7 dni roboczych - 120 zł brutto

Podstrony serwisu
Bilboard 700x100 piks / 7 dni roboczych - 170 zł brutto
Bilboard 300x150 piks / 7 dni roboczych - 80 zł brutto

Artykuł sponsorowany
Tekst max. 3000 znaków + zdjęcie - do 7 dni roboczych - 350 zł brutto
Tekst max. 3000 znaków + zdjęcie - powyżej 7dni roboczych - 450 zł brutto

szczegóły pod nr tel.: 13-461-12-22

 

 

Zasady zamawiania reklam i ogłoszeń w "Gazecie Bieszczadzkiej"

1. Podstawa ogłoszeń ramkowych i reklam musi być równa szerokościom szpalt "Gazety Bieszczadzkiej": jednej - 46 mm, dwóch - 96 mm, trzech - 150 mm, czterech - 200 mm lub maksymalnie pięciu - 250 mm.

2. Wielkość reklam na s. 1 określana jest przez redakcję. Na pozostałych stronach wysokość reklam i ogłoszeń ramkowych nie może przekraczać wysokości kolumny "GB" - 370 mm.

3. Oryginały reklam i ogłoszeń przyjmujemy w formie plików opracowanych komputerowo w formatach: bmp, tif, jpg, cdr (z zamianą na krzywe) i w rozdzielczości 300 dpi. Na życzenie klienta reklamy i ogłoszenia możemy opracować zgodnie z jego sugestiami w redakcji.

4. Teksty sponsorowane, tekstowe materiały promocyjne itp. zamieszczane są tylko wewnątrz numeru i muszą liczyć co najmniej 1800 znaków.

5. Nekrologi i kondolencje powinny zawrzeć się w module 96 mm x 50 mm.

6. Ogłoszenia, reklamy, teksty sponsorowane, nekrologi itd. można zamawiać pocztą internetową (redakcja@bieszczadzka24.pl,) lub osobiście w redakcji. Ogłoszenia drobne, nekrologi i kondolencje można zamawiać także telefonicznie (13-461-13-22).

7. Reklamy i ogłoszenia przyjmowane są w redakcji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Pocztą internetową i faksem można je zamawiać przez całą dobę.

8. Warunkiem przyjęcia ogłoszeń drobnych, ogłoszeń ramkowych, reklam, materiałów sponsorowanych itd. jest złożenie zamówienia (list, faks, mail lub osobiście) z podaniem danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT i upoważnieniem redakcji do wystawienia faktury bez podpisu osoby odbierającej fakturę.

9. Wpłaty należności należy dokonywać na konto: BBS Ustrzyki D. 38 8621 0007 2001 0008 9324 0001. Wpłat gotówkowych można dokonywać w redakcji "Gazety Bieszczadzkiej".

10. Kolejny numer "GB" jest zamykany na tydzień (w czwartki o godz. 15.00) przed ukazaniem się czasopisma w sprzedaży.

 

Cennik reklam i ogłoszeń w "Gazecie Bieszczadzkiej"

1. Podstawą obliczenia należności za reklamy i ogłoszenia ramkowe jest ich powierzchnia w cm2.

2. W "GB" 1 cm2 powierzchni reklamowej kosztuje netto:
a) na stronach ogłoszeniowo-reklamowych: czarno-biały - 1,00 zł, kolor - 1,50 zł;
b) na pozostałych stronach wewnątrz numeru: czarno-biały - 1,50 zł, kolor - 2,00 zł;
c) na ostatniej stronie: tylko kolor - 2,50 zł;
d) na pierwszej stronie: tylko kolor - 3,00 zł;
e) reklama numeru (obok winiety): tylko kolor - 4,00 zł.

2. Rabaty za powtórzenia reklam i ogłoszeń ramkowych:
- od 3 do 5 powtórzeń: - 10%
- od 6 do 10 powtórzeń: - 20%
- powyżej 10 powtórzeń: - 30%

3. Nekrologi, kondolencje itp.:
- za 1 moduł o wym. 9,6 cm x 5 cm - 30,00 zł

3. Teksty sponsorowane - wysokość opłaty zależna jest od zajmowanej przez nie powierzchni: 1,00 zł netto za 1 cm2.

4. Ogłoszenia drobne:
a) standardowe ogłoszenia drobne (do 20 słów) opłata za 1 emisję wynosi 5,00 zł netto;
b) za każde dodatkowe słowo (powyżej 20) dolicza się 0,5 zł netto.

Do podanych wyżej cen należy doliczyć 23% podatku VAT.

 

Gazeta Bieszczadzka

Ustrzycki Dom Kultury
ul. 29 listopada 31
38-700 Ustrzyki Dolne
NIP: 6890000941
REGON: 001033591
Konto: BBS Ustrzyki D. 38 8621 0007 2001 0008 9324 0001