Ustrzyki Dolne
wtorek, 18 czerwca 2024

Zmiana komendanta BiOSG

Zmiana komendanta BiOSG

W komendzie Bieszczadzkiego Oddziału SG uroczyście przekazano obowiązki komendanta oddziału gen. bryg. Straży Granicznej Tomaszowi Zybińskiemu. Podczas apelu wręczono także medale oraz okolicznościowe odznaki dla zasłużonych strażników granicznych.

 


W Przemyślu odbył się uroczysty apel, podczas którego nastąpiło symboliczne przekazanie sztandaru w związku ze zmianą na stanowisku Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału SG. Rozpoczął się on złożeniem meldunku Komendantowi Głównemu Straży Granicznej gen. dyw. SG Robertowi Baganowi.

Po odczytaniu decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o odwołaniu z zajmowanego stanowiska, dotychczasowy Komendant BiOSG gen. bryg. SG Andrzej Popko pożegnał się ze sztandarem oddziału. Generał podziękował za owocną współpracę szefom współdziałających służb i instytucji oraz funkcjonariuszom i pracownikom oddziału. Wszystkim życzył sukcesów i wytrwałości w realizacji zadań.

Gen. bryg. SG Andrzej Popko z mundurem związany jest od 1992 roku. Od 25 maja 2021 roku realizował obowiązki służbowe na stanowisku Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału SG. 11 listopada 2021 roku otrzymał z rąk Prezydenta RP nominację na stopień generała brygady Straży Granicznej. Aktualnie pozostaje w dyspozycji Komendanta Głównego SG.

Nowym szefem podkarpackich strażników granicznych został gen. bryg. SG Tomasz Zybiński. Komendant przywitał się z funkcjonariuszami, pracownikami oraz z zaproszonymi gośćmi.

Podczas apelu wręczono także medale oraz okolicznościowe odznaki. Złotym Medalem za Zasługi dla SG odznaczono gen. bryg. SG Tadeusza Nastarowicza, Dowódcę 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Trzech mundurowych z BiOSG wyróżniono Brązowym Medalem za Zasługi dla SG.

Uroczystość była także okazją do wręczenia odznaki „Medalu Patrona Bieszczadzkiego Oddziału SG gen. bryg. SG Jana Tomasza Gorzechowskiego”. Odznaka ma charakter okolicznościowy i została ustanowiona w związku z obchodzoną w bieżącym roku 150. rocznicą urodzin patrona BiOSG.

Medalem został wyróżniony m.in. gen. dyw. SG Robert Bagan - Komendant Główny SG, gen. bryg. SG Sławomir Klekotka - Komendant Podlaskiego OSG, gen. bryg. SG Tomasz Zybiński - Komendant Bieszczadzkiego OSG, Wojciech Bakun - Prezydent Miasta Przemyśla, insp. Jarosław Tokarczyk - Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, st. bryg. mgr inż. Tomasz Baran - Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP, nadkom. Krzysztof Basak- Dyrektor IAS w Rzeszowie, Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz kilkunastu oficerów z BiOSG.

Nowy Komendant Bieszczadzkiego Oddziału SG, Gen. bryg. SG Tomasz Zybiński wyróżnił swojego poprzednika gen. bryg. SG Andrzeja Popko Złotą Odznaką Pamiątkową BiOSG.

Podczas wydarzenia głos zabrali także: Komendant Główny SG gen. dyw. SG Robert Bagan Wojewoda Podkarpacki Teresa Kubas-Hul oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Gen. bryg. SG Tomasz Zybiński założył mundur Straży Granicznej w 1995 roku, kiedy to rozpoczął służbę w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Granicznych Punktach Kontroli SG w Korczowej i w Medyce. Kolejnym etapem jego kariery była służba w Wydziale Operacyjno-Śledczym w Bieszczadzkim Oddziale SG, gdzie został awansowany na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału.

Od grudnia 2014 roku realizował obowiązki służbowe w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej na stanowisku Zastępcy Komendanta Oddziału. 11 lutego 2023 roku został powołany na stanowisko Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. 15 maja 2023 roku podczas Centralnych Obchodów Święta SG w Krakowie oficerowi nadano stopień generała brygady Straży Granicznej.

Od dnia 17 czerwca 2024 roku decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji gen. bryg. SG Tomasz Zybiński został powołany na stanowisko Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału SG.

Wielokrotnie wyróżniany i odznaczany za swoje osiągnięcia i wzorową służbę, m.in.: Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Złotym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej, Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju i Odznaką Straży Granicznej, Medalem Trzydziestolecia Powołania Straży Granicznej, Srebrną Odznaką SKW im. M. Rejewskiego za Wybitne Zasługi dla Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz Srebrną Odznaką Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej.

Gen. bryg. SG Tomasz Zybiński jest oficerem zaangażowanym i oddanym służbie. Prywatnie jest też dawcą przeszczepu. Oddał szpik choremu pacjentowi, dając mu szansę na nowe życie i powrót do zdrowia.

ZDJĘCIA: BiOSG

Zmiana komendanta BiOSG
Zmiana komendanta BiOSG
Zmiana komendanta BiOSG
Zmiana komendanta BiOSG
Zmiana komendanta BiOSG
Zmiana komendanta BiOSG
Zmiana komendanta BiOSG
Zmiana komendanta BiOSG
Zmiana komendanta BiOSG
Zmiana komendanta BiOSG
Zmiana komendanta BiOSG
Zmiana komendanta BiOSG
Zmiana komendanta BiOSG
Zmiana komendanta BiOSG
Zmiana komendanta BiOSG
Zmiana komendanta BiOSG
Zmiana komendanta BiOSG
Zmiana komendanta BiOSG
Zmiana komendanta BiOSG
Zmiana komendanta BiOSG
Zmiana komendanta BiOSG
Zmiana komendanta BiOSG
autor: oprac. paba
źródło: BiOSG


powiązane artykuły: