Ustrzyki Dolne
czwartek, 11 stycznia 2024

Rozpoczęła się rekrutacja do klas pierwszych i klas sportowych

Rozpoczęła się rekrutacja do klas pierwszych i klas sportowych<br/>fot. Paulina Bajda
fot. Paulina Bajda

Gmina Ustrzyki Dolne rozpoczęła rekrutację do szkół podstawowych oraz klas IV - VIII oddziałów mistrzostwa sportowego. Dzieci można zapisywać do sześciu placówek. Termin składania wniosków upływa 23 stycznia.

 


Postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające prowadzone jest przez sześć placówek edukacyjnych: Szkołę Podstawową w Ustrzykach Dolnych, Szkołę Podstawową nr 2 Narciarską Szkołę Sportową w Ustrzykach Dolnych, Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych, Szkołę Podstawową w Ropience, Szkołę Podstawową w Ustjanowej Górnej oraz Szkołę Podstawową w Wojtkowej.

Według przepisów, obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się we wrześniu roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat. Nauka trwa do 18 roku życia. Rekrutacja do szkół podstawowych odbywa się na zasadach ustalonych w ustawie oraz w zarządzeniu burmistrza.

Małe klasy mają swoje zalety
W szkole podstawowej w Wojtkowej zapisanych jest obecnie 12 dzieci, wszystkie uczyły się w wcześniej w klasach zerowych.

- Dokładnej liczby jeszcze nie ma, bo czasem rodzice zapisują też dzieci spoza rejonu - mówi Małgorzata Roman, dyrektorka szkoły.

W Wojtkowej obecnej jest jedna klasa pierwsza, w której uczy się sześciu uczniów. - Nie jest ich dużo, ale dzięki temu nauczyciel ma indywidualne podejście do ucznia, co bardzo dobrze wpływa na edukację i relacje w klasie - dodaje.

Przyjmą i w środku roku
W szkole podstawowej nr 1 w Ustrzykach Dolnych siedmiolatki obecnie uczą się w czterech klasach. Na nowy rok szkolny ma ich być tylko trzy. - W każdej klasie będzie maksymalnie 25 uczniów - mówi Małgorzata Konopka, dyrektorka SP nr 1.

Pierwsze wnioski do szkoły już wpłynęły.

- Ale jeśli jakiś rodzic zapisze dziecko później, nawet w czasie trwania roku szkolnego to nie robimy problemów. Jeśli są wolne miejsca, to przyjmujemy każdego - zapewnia.

Dzieci do klas I można zapisywać od 9 do 23 stycznia. Do oddziałów zerowych od 18 do 29 stycznia. Rodzice pierwszaków do 6 lutego powinni pisemnie potwierdzić chęć zapisania dziecka do danej placówki. Komisja rekrutacyjna wyniki poda najpóźniej 12 lutego.

W przypadku klas sportowych termin zapisu uczniów do szkół jest taki sam - 23 stycznia. Tu testy sprawnościowe dla klas I odbędą się od 24 do 26 stycznia, a dla klas IV-VIII oddziału mistrzostwa sportowego: od 15 do 19 kwietnia. Komisja rekrutacyjna listę przyjętych uczniów poda najpóźniej 12 lutego.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025:

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów: od 9 do 23 stycznia 2024 r. W postępowaniu uzupełniającym od 3 do 10 czerwca 2024 r.

2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, dla kandydatów do oddziału sportowego i oddziału mistrzostwa sportowego: oddział sportowy, klasa I: od 24 do 26 stycznia 2024 r., oddział mistrzostwa sportowego klasy IV-VIII: od 15 do 19 kwietnia 2024 r. W postępowaniu uzupełniającym: od 12 do 19 czerwca 2024 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej: oddział sportowy klasa I: 30 stycznia 2024 r., oddział mistrzostwa sportowego klasy IV-VIII: 23 kwietnia 2024 r. W postępowaniu uzupełniającym: 20 czerwca 2024 r.

4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów: do 31 stycznia 2024 r. W postępowaniu uzupełniającym do 21 czerwca 2024 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 1 lutego 2024 r. kandydatów do klas I oddziału sportowego: 2 lutego 2024 r., kandydatów do klas IV-VIII Szkoły Mistrzostwa Sportowego: 24 kwietnia 2024 r. W postępowaniu uzupełniającym: 26 sierpnia 2024 r.

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia: od 1 lutego 2024 r. do 6 lutego 2024 r., kandydatów do klas I oddziału sportowego: od 2-7 lutego 2024 r., kandydatów do klas IV-VIII Szkoły Mistrzostwa Sportowego: od 25 do 30 kwietnia 2024 r. W postępowaniu uzupełniającym: od 26 do 29 sierpnia 2024 r.

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 12 lutego 2024 r., kandydatów do klas I oddziału sportowego: 12 lutego 2024 r., kandydatów do klas IV-VIII Szkoły Mistrzostwa Sportowego: 6 maja 2024 r. W postępowaniu uzupełniającym: 30 sierpnia 2024 r.

 

autor: paba