Ustrzyki Dolne
Sołtysi – lokalni liderzy z Gminy Ustrzyki Dolne w Parkach Narodowych Austrii i Węgier

Sołtysi – lokalni liderzy z Gminy Ustrzyki Dolne w Parkach Narodowych Austrii i Węgier

Podczas wizyty, lokali liderzy z podkarpackiej gminy, mieli niepowtarzalną okazję poznać, jak w transgranicznym parku na terenie Austrii i Węgier rozwiązuje się problemy ochrony przyrody i równolegle problemy rozwoju regionu. Na spotkaniach z przedstawicielami kilku instytucji i organizacji partnerskich oraz przedstawicielami lokalnej społeczności poznawano historię regionu. Zapoznano się również jak z pomysłem realizowano program, który napędzał postęp w rozwoju parku. Poznano rolę parku narodowego, jako uczestnika aktywnej strony we współpracy przy rozwoju regionalnym różnych grup interesu (związków), czy w doradczym wsparciu przy realizacji projektów unijnych. Przedstawiono jak do aktywnej współpracy w rozwój i zarządzanie parkiem narodowym włączono lokalnych interesariuszy.

FOT. TEOFIL USZAK

Zapraszamy naszych czytelników do przesyłania nam swoich zdjęć na adres redakcja@bieszczadzka24.pl ...


powiązane artykuły: