Ustrzyki Dolne
sobota, 6 lipca 2024

Ustrzyki Dolne przed stu laty

Ustrzyki Dolne na przedwojennej pocztówce<br/>fot. Zbiory Łukasza Bajdy
fot. Zbiory Łukasza Bajdy

W 1921 roku przeprowadzony został Pierwszy Spis Ludności w II Rzeczypospolitej. Zebrane wówczas dane stanowią interesujące źródło historyczne, bardzo cenne także z punktu widzenia historii lokalnej.

W świetle danych ze spisu powszechnego, który odbył się w 1921 roku,  Ustrzyki Dolne liczyły 360 budynków zamieszkiwanych przez 3234 osoby. Spośród nich największą grupę wyznaniową stanowili Żydzi - 1768 osób. Na drugim miejscu plasowali się grekokatolicy z liczbą 906 osób. Natomiast 556 osób deklarowało wyznanie rzymskokatolickie. Ponadto w mieście nad Strwiążem, według zebranych informacji, mieszkało troje ewangelików i jeden wyznawca prawosławia. 

Powyższe dane warto uzupełnić informacjami z "Księgi adresowej Polski z Wolnym Miastem Gdańskiem" za rok 1930. Najważniejszymi zakładami przemysłowymi w Ustrzykach Dolnych była rafineria "Fanto" oraz dwa tartaki. Ponadto działał młyn, cegielnia i drukarnia (zapewne niewielka). W mieście funkcjonowały w tym czasie liczne sklepy, a swoje usługi oferowało wielu rzemieślników. Od 1872 roku przez Ustrzyki Dolne przebiegała linia kolejowa, a w dwudziestoleciu międzywojennym pojawiła się również komunikacja samochodowa. Przyjeżdząjący do Ustrzyk mogli skorzystać z co najmniej czterech hoteli. Jeśli chodzi o potrzeby kulturalne, zapewniał je kinematograf. Cotygodnowe targi odbywały się w środy, a oprócz nich w roku organizowano cztery jarmarki (2 stycznia, 4 kwietnia, 8 lipca i 4 października)

Ustrzyki Dolne były siedzibą sądu grodzkiego podległego sądowi okręgowemu w Sanoku. W związku z tym w mieście swoje usługi świadczył notariusz oraz kilku adwokatów. 

ŁB

Przedwojenna pocztówka z Ustrzyk Dolnych<br/>fot. Archiwum Bogusława Siwca
fot. Archiwum Bogusława Siwca