Ustrzyki Dolne

zdjęcia: Paulina Bajda

Bystre. Michała Archanioła.

Cerkiew św. Michała Archanioła w Bystrem – dawna filialna cerkiew greckokatolicka, zbudowana w 1902 roku. Obiekt został wpisany na listę zabytków w 1970 roku i włączony do podkarpackiego Szlaku Architektury Drewnianej.

Bystre. Michała Archanioła.
Bystre. Michała Archanioła.
Bystre. Michała Archanioła.
Bystre. Michała Archanioła.
Bystre. Michała Archanioła.
Bystre. Michała Archanioła.
Bystre. Michała Archanioła.
Bystre. Michała Archanioła.
Bystre. Michała Archanioła.
Bystre. Michała Archanioła.
Bystre. Michała Archanioła.
Bystre. Michała Archanioła.
Bystre. Michała Archanioła.
Bystre. Michała Archanioła.
Bystre. Michała Archanioła.
Bystre. Michała Archanioła.
Bystre. Michała Archanioła.
Bystre. Michała Archanioła.
Bystre. Michała Archanioła.
Bystre. Michała Archanioła.
Bystre. Michała Archanioła.
Bystre. Michała Archanioła.
Bystre. Michała Archanioła.
Bystre. Michała Archanioła.
Bystre. Michała Archanioła.
Bystre. Michała Archanioła.
Bystre. Michała Archanioła.
Bystre. Michała Archanioła.
Bystre. Michała Archanioła.
Bystre. Michała Archanioła.
Bystre. Michała Archanioła.
Bystre. Michała Archanioła.
Bystre. Michała Archanioła.
Bystre. Michała Archanioła.
Bystre. Michała Archanioła.
Bystre. Michała Archanioła.

Od 1983 roku Bieszczadzki Oddział Opieki Nad Zabytkami prowadził zabiegi o rozpoczęcie remontu mającego na celu zabezpieczenie obiektu przed zniszczeniem. W tym okresie uporządkowano wnętrze cerkwi, zabezpieczono pozostałe z wyposażenia przedmioty, zorganizowano stałą ekspozycję fotograficzną dotyczącą zabytków cerkiewnych. Dwukrotnie wykorzystano obiekt i jego otoczenie do organizacji imprez kulturalnych: w 1991 roku występowały tu zespoły z Ukrainy, a w 1993 r. zorganizowano Festiwal Kultury Karpackiej.

Dzięki zabiegom i inicjatywie Oddziału, przy ścisłej współpracy WKZ w Krośnie, udało się w 1993 r. zabezpieczyć dach w cerkwi oraz wyremontować całkowicie przycerkiewną dzwonnicę. W roku 1994 cerkiew w Bystrem została jako obiekt zagrożony wciągnięta do programu prac interwencyjnych „Zabytki cerkiewne”, na które środki przeznaczył Generalny Konserwator Zabytków.

Kilkakrotnie Oddział apelował w pismach do WKZ i Konserwatora Generalnego o ratowanie obiektu opisując jego stan. Przyniosło to w efekcie decyzję o przyznaniu na remont kwoty 300 mln starych złotych.

Czas na remont był już najwyższy, gdyż zabezpieczenie dachu w roku ubiegłym niewiele pomogło, a podczas zimy powstały nowe przecieki – najpoważniejsze w kopule głównej i nad prezbiterium w okolicy ikonostasu. Funkcję inwestora przejęła Komisja Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej (TOnZ).

Bogdan Augustyn

(źródło. http://www.tonzbieszczadzki.pl)

Zapraszamy naszych czytelników do przesyłania nam swoich zdjęć na adres redakcja@bieszczadzka24.pl ...