Ustrzyki Dolne
czwartek, 14 września 2017

Budżet Obywatelski – koniec zgłoszeń!

Budżet Obywatelski – koniec zgłoszeń!<br/>fot. UM Ustrzyki Dolne
fot. UM Ustrzyki Dolne

Tylko do jutra - 15 września, można składać wnioski do ustrzyckich Budżetów Obywatelskich. Gmina Ustrzyki Dolne ma do rozdania mieszkańcom łącznie 225 tys. zł!

Do 15 września można zgłaszać swoje pomysły, w obecnej edycji Budżetów Obywatelskich na terenie gminy Ustrzyki Dolne.

W „dorosłym” Budżecie Obywatelskim mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły i głosować w dwóch kategoriach: zadania realizowanego na terenie miasta Ustrzyki Dolne o wartości nieprzekraczającej 100 tys. zł oraz na dwa zadania realizowane na terenie gminnych sołectw o wartości nieprzekraczającej 50 tys. zł na zadanie.

Propozycje zadań do BO, mogą być zgłaszane przez grupę co najmniej 15 pełnoletnich osób - w I kategorii muszą to być osoby zamieszkujące na terenie miasta Ustrzyki Dolne.

Zadania w kategorii II mogą zgłaszać równie ż osoby pełnoletnie, ale zamieszkują wyłącznie na terenie sołectw gminy Ustrzyki Dolne.
Formularz zgłaszania zadań do zrealizowania w ramach BO jest dostępny na stronie internetowej Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne, w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych (punkt informacyjny) i u sołtysów.

Na zadania w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok przeznaczono 25 tys. zł. Propozycje zadań mogą być zgłaszane przez grupę co najmniej 5 osób, które w dniu zgłoszenia zamieszkują na terenie gminy Ustrzyki Dolne lub zamieszkują poza gminą, ale uczą się w szkołach gimnazjalnych lub średnich mających siedzibę na terenie gminy Ustrzyki Dolne. Osoby zgłaszające nie mogą mieć ukończonego 20 roku życia. Wśród 5 osób składających wniosek, co najmniej jedna, musi być mieszkańcem gminy.

Formularz zgłaszania zadań do zrealizowania w ramach MBO jest dostępny na stronie internetowej www.ustrzyki-dolne.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych (punkt informacyjny), w każdej szkole gimnazjalnej oraz średniej lub na stronie FB/Młodzieżowa Rady Gminy w Ustrzykach Dolnych.

Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego i Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego będą przyjmowane do 15 września. Weryfikacja zgłoszonych zadań pod względem merytorycznym odbędzie się 29 września, a głosowanie potrwa do 30 października.
 

Budżet Obywatelski – koniec zgłoszeń!<br/>fot. UM Ustrzyki Dolne
fot. UM Ustrzyki Dolne
autor: oprac.paba


powiązane artykuły: