Ustrzyki Dolne

REDAKCJA

"Gazeta Bieszczadzka"
ul. Rynek 17
38-700 Ustrzyki Dolne

tel. (013) 461-28-16,
fax (013) 461-28-16,
e-mail: redakcja@bieszczadzka24.pl

Redaktor naczelny: Paulina Bajda - p.bajda@bieszczadzka24.pl
DTP: Adam Leń - a.len@bieszczadzka24.pl
Sekretariat: p.o. Lidia Matwiej - bieszczadzka@wp.pl oraz redakcja@bieszczadzka24.pl

 

Współpracownicy:

Materiały do druku przyjmowane są codziennie w dni robocze w godz. 8.00-15.00.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów, redagowania i opatrywania własnymi tytułami. Redakcja zastrzega sobie także prawo odmowy przyjęcia i publikacji tekstu, reklamy lub ogłoszenia. Za treść reklam, ogłoszeń i listów redakcja i wydawca nie odpowiadają.

Numer zamykany jest w piątek o godz. 15.00 na tydzień przed ukazaniem się w sprzedaży.
 Czasopismo stowarzyszone w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej

 

Wydawca:

Ustrzycki Dom Kultury
ul. 29 Listopada 31
38-700 Ustrzyki Dolne
tel. 13-461-13-22


Druk:

Media Regionalne Sp. z o.o.
Drukarnia
ul. Zakładowa 50
39-402 Tarnobrzeg
tel. 15-851- 3101

 

Terminarz ,,Gazety Bieszczadzkiej" na 2019 r.


 

L.p.

Numer kolejny

Data zamknięcia numeru

Termin wydawniczy

1

1/2019

03.01.2019 r.

11.01.2019 r.

2

2/2019

17.01.2019 r.

25.01.2019 r.

3

3/2019

31.01.2019 r.

08.02.2019 r.

4

4/2019

14.02.2019 r.

22.02.2019 r.

5

5/2019

28.02.2019 r.

08.03.2019 r.

6

6/2019

14.03.2019 r.

22.03.2019 r.

7

7/2019

28.03.2019 r.

05.04.2019 r.

8

8/2019

11.04.2019 r.

19.04.2019 r.

9

9/2019

25.04.2019 r.

03.05.2019 r.

10

10/2019

09.05.2019 r.

17.05.2019 r.

11

11/2019

23.05.2019 r.

31.05.2019 r.

12

12/2019

06.06.2019 r.

14.06.2019 r.

13

13/2019

20.06.2019 r.

28.06.2019 r.

14

14/2019

04.07.2019 r.

12.07.2019 r.

15

15/2019

18.07.2019 r.

26.07.2019 r.

16

16/2019

01.08.2019 r.

09.08.2019 r.

17

17/2019

15.08.2019 r.

23.08.2019 r.

18

18/2019

29.08.2019 r.

06.09.2019 r.

19

19/2019

12.09.2019 r.

20.09.2019 r.

20

20/2019

26.09.2019 r.

04.10.2019 r.

21

21/2019

10.10.2019 r.

18.10.2019 r.

22

22/2019

24.10.2019 r.

01.11.2019 r.

23

23/2019

07.11.2019 r.

15.11.2019 r.

24

24/2019

21.11.2019 r.

29.11.2019 r.

25

25/2019

05.12.2019 r.

13.12.2019 r.