Ustrzyki Dolne

REDAKCJA

"Gazeta Bieszczadzka"
ul. 29 Listopada 31
38-700 Ustrzyki Dolne

Tel. (013) 461-13-22
e-mail: redakcja@bieszczadzka24.pl

Redaktor naczelny (wydanie papierowe): Krzysztof Potaczała, e-mali: k.potaczala@bieszczadzka24.pl
Dziennikarz: Łukasz Bajda, l.bajda@bieszczadzka24.pl 

Redaktor odpowiedzialny za portal internetowy oraz stronę na Facebooku: Adam Bardziński, e-mali: a.bardzinski@bieszczadzka24.pl
Sekretariat: Lidia Matwiej, e-mali: redakcja@bieszczadzka24.pl

 

Współpracownicy:

Materiały do druku przyjmowane są codziennie w dni robocze w godz. 8.00-15.00.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów, ich redagowania i opatrywania własnymi tytułami. Redakcja zastrzega sobie także prawo odmowy przyjęcia i publikacji tekstu, reklamy lub ogłoszenia. Za treść reklam, ogłoszeń i listów redakcja i wydawca nie odpowiadają.

Numer zamykany jest w czwartek o godz. 15.00, na tydzień przed ukazaniem się w sprzedaży.

Wydawca:

Ustrzycki Dom Kultury
ul. 29 Listopada 31
38-700 Ustrzyki Dolne
tel. 13-461-13-22


Druk:
Polska Press Sp. z o.o.,
Oddział Polografia
Drukarnia w Sosnowcu

 

Terminarz ,,Gazety Bieszczadzkiej" na 2020 r.

 

L.p.

Numer kolejny

Data zamknięcia numeru

Termin wydawczy

1

1/2020

02.01.2020 r.

10.01.2020 r.

2

2/2020

16.01.2020 r.

24.01.2020 r.

3

3/2020

30.01.2020 r.

07.02.2020 r.

4

4/2020

13.02.2020 r.

21.02.2020 r.

5

5/2020

27.02.2020 r.

06.03.2020 r.

6

6/2020

12.03.2020 r.

20.03.2020 r.

7

7/2020

26.03.2020 r.

03.04.2020 r.

8

8/2020

09.04.2020 r.

17.04.2020 r.

9

9/2020

23.04.2020 r.

01.05.2020 r.

10

10/2020

07.05.2020 r.

15.05.2020 r.

11

11/2020

21.05.2020 r.

29.05.2020 r.

12

12/2020

04.06.2020 r.

12.06.2020 r.

13

13/2020

18.06.2020 r.

26.06.2020 r.

14

14/2020

02.07.2020 r.

10.07.2020 r.

15

15/2020

16.07.2020 r.

24.07.2020r.

16

16/2020

30.07.2020 r.

07.08.2020 r.

17

17/2020

13.08.2020 r.

21.08.2020 r.

18

18/2020

27.08.2020 r.

04.09.2020 r.

19

19/2020

10.09.2020 r.

18.09.2020 r.

20

20/2020

24.09.2020 r.

02.10.2020 r.

21

21/2020

08.10.2020 r.

16.10.2020 r.

22

22/2020

22.10.2020 r.

30.10.2020 r.

23

23/2020

05.11.2020 r.

13.11.2020 r.

24

24/2020

19.11.2020 r.

27.11.2020 r.

25

25/2020

03.12.2020 r.

11.12.2020 r.