Ustrzyki Dolne
czwartek, 20 grudnia 2018

Edukacja w Parku

Edukacja w Parku

Zespół Szkół w Lutowiskach w kategorii zespołowej oraz Przemysław Kuzar z Lutowisk w kategorii indywidualnej okazali się najlepsi w XXVI edycji konkursu „Zachowamy piękno i walory przyrodnicze Bieszczadów”, organizowanego przez Bieszczadzki Park Narodowy. W programie edukacyjnym skierowanym do uczniów gimnazjów oraz starszych klas szkół podstawowych wzięło udział blisko 300 uczniów.

W Ustrzyckim Domu Kultury odbył się rozstrzygający etap konkursu będącego podsumowaniem XXVI edycji programu edukacyjnego „Zachowamy piękno i walory przyrodnicze Bieszczadów”. Na tym etapie o ostateczną kolejność miejsc walczyły trzy trzyosobowe zespoły reprezentujące gimnazja i szkoły podstawowe oraz pięcioro uczestników indywidualnych. Pytania ilustrowane zdjęciami i schematami dotyczyły botaniki, zoologii oraz ochrony przyrody. Pytania przygotowano w taki sposób, aby były atrakcyjne dla widowni, m.in. wykorzystano pokazy multimedialne. Jedno z pytań miało charakter pokazu fotografii z podkładem muzycznym. Część finałowa konkursu miała na celu utrwalenie i podsumowanie wiadomości nabytych podczas realizacji programu.

W konkurencji indywidualnej pierwsze miejsce przypadło Przemysławowi Kuzarowi z ZS Lutowiska, drugie Maksymilianowi Pluskwie z Gimnazjum w Tarnawie Dolnej, a trzecie Michałowi Kaczmarskiemu z SP Tarnawa Dolna. Kolejne miejsca zajęły: Sara Pawełek z ZS Lutowiska oraz Jagoda Kaleta SP 2 Ustrzyki Dolne.

W konkurencji zespołowej pierwsze miejsce przypadło drużynie z ZS Lutowiska, drugie SP w Tarnawie Dolnej a trzecie SP 2 w Ustrzykach Dolnych. 

Finaliści konkursu zostali uhonorowani cennymi nagrodami rzeczowymi. Szkoły otrzymały mikroskopy stereoskopowe i dodatkowe okulary (powiększenie 20x) oraz zestawy wydawnictw edukacyjnych. Członkowie zespołów szkolnych otrzymali książki przyrodnicze i lupy ręczne. Laureaci w konkurencji indywidualnej otrzymali książki przyrodnicze, lornetki i wydawnictwa BdPN. Nauczyciele otrzymali książki przyrodnicze. Fundatorami nagród byli Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Bieszczadzki Park Narodowy.
***
Program „Zachowamy piękno i walory przyrodnicze Bieszczadów” skierowany jest do uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjów. W 26. edycji wzięło udział 290 uczniów z 20 szkół z powiatów: bieszczadzkiego, leskiego oraz sanockiego. Program realizowano od marca do grudnia 2018 r. Uczniowie poszczególnych szkół uczestniczyli w cyklu zajęć prowadzonych przez pracowników edukacyjnych BdPN. W marcu i kwietniu odbywały się zajęcia kameralne w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Ustrzykach Dolnych, podczas których omawiano zagadnienia dotyczące podstaw ekologii, wybranych elementów przyrody nieożywionej i gleb, charakterystyki szaty roślinnej i świata zwierząt oraz systemu ochrony przyrody w Bieszczadach. Uczniowie poznawali zagrożenia przyrody oraz zabiegi ochrony czynnej stosowane w parku. Zajęcia prowadzono w sali audiowizualnej i na ekspozycjach Muzeum Przyrodniczego BdPN z wykorzystaniem sprzętów multimedialnych, mikroskopów, eksponatów muzealnych, okazów roślin i skał, plansz edukacyjnych i innych pomocy dydaktycznych.

W maju i czerwcu odbywały się dwudniowe warsztaty w Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej w Wołosatem. Jesienią odbywały się jednodniowe zajęcia terenowe na wybranych ścieżkach przyrodniczych BdPN. Podczas zajęć terenowych uczniowie poznawali funkcjonowanie przyrody oraz interpretowali zaobserwowane na ścieżkach przyrodniczych zjawiska przyrodnicze. Korzystali z zeszytów ćwiczeń, które otrzymali na własność nieodpłatnie oraz licznych pomocy edukacyjnych. Łącznie każda grupa odbyła ok. 30 godz. zajęć w Bieszczadzkim Parku Narodowym.

fot. Ewa Bujalska (BdPN)

 

Edukacja w Parku
Edukacja w Parku
Edukacja w Parku
Edukacja w Parku
Edukacja w Parku
autor: ela