Ustrzyki Dolne
czwartek, 2 stycznia 2020

Pasjonaci (z) Brzegów Dolnych

Pasjonaci (z) Brzegów Dolnych

„Pasjonaci (z) Brzegów Dolnych” - to tytuł nowego albumu, który powstał w Brzegach Dolnych. Jego pomysłodawcami i twórcami są Sylwia i Grzegorz Karabanowscy oraz Elżbieta Włodarczyk, czyli Stowarzyszenie na rzecz holistycznego rozwoju człowieka „Homo Homini”. Nad poprawnością książki czuwał Wojciech Domiszewski.

Książka ta jest zbiorem informacji o ludziach z pasją, którzy czynnie działają na rzecz społeczności w miejscowości Brzegi Dolne. Nie zawsze ci pasjonaci są także mieszkańcami sołectwa. Często są to osoby, które tak po prostu wspierają Brzegi.

Publikacja zawiera teksty różnych autorów lokalnych, którzy poproszeni o pomoc chętnie jej udzielili. Znajdziemy tu opisy osób, które są obok nas, ale przez większość czasu są niezauważalni. Dopiero, gdy się głębiej nad tym zastanowimy, okazuje się ile dobra te osoby wnoszą do społeczności, w tak niewielkiej miejscowości jaką są Brzegi Dolne.

Ta stu stronicowa książka jest podziękowaniem dla wszystkich, którzy angażują się w życie społeczeństwa, a także swego rodzaju przesłaniem, iż wszystko co robimy dla innych jest widoczne i że to dobro, które wysyłamy w świat do nas wraca. Jest ona swego rodzaju pomnikiem pamięci, bo „człowiek umrze, a książka zostanie” i to z pożytkiem i drogowskazem dla następnych pokoleń.

Książka powstała na przełomie lipca i grudnia 2019 roku w ramach zadania pt. „Pasjonaci z Brzegów Dolnych” realizowanego w ramach projektu grantowego - Działania promujące obszar LGD „Zielone Bieszczady”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie "Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych".
W dniu 30 grudnia odbyło się zakończenie projektu i promocja publikacji, w którym uczestniczyli pomysłodawcy książki, najbliżsi przyjaciele Stowarzyszenia, a także Iwona Woch prezes LGD „Zielone Bieszczady”.

FOT. PAULINA KOZŁOWSKA

 

Pasjonaci (z) Brzegów Dolnych
Pasjonaci (z) Brzegów Dolnych
Pasjonaci (z) Brzegów Dolnych
Pasjonaci (z) Brzegów Dolnych
Pasjonaci (z) Brzegów Dolnych
Pasjonaci (z) Brzegów Dolnych
Pasjonaci (z) Brzegów Dolnych
Pasjonaci (z) Brzegów Dolnych
autor: PK