Ustrzyki Dolne
piątek, 18 marca 2022

Czy należy ogrodzić budowę?

Czy należy ogrodzić budowę?

Kiedy formalności związane z budową domu są już załatwione, a pozwolenie na budowę domu nabierze mocy prawnej większości inwestorom wydaję się, że mogą rozpocząć prace budowlane. Niestety tak nie jest. Uzyskanie pozwolenia na budowę to nie koniec załatwiania spraw urzędowych. Należy jeszcze poinformować urząd o terminie rozpoczęcia budowy, zakupić dziennik budowy, umieścić na placu budowy tablicę informacyjną oraz ogrodzić budowę. Dla inwestorów mających wątpliwości co do tego czy należy ogrodzić budowę poniżej przedstawiamy uzasadnienie.

Dlaczego należy ogrodzić plac budowy?

Konieczność ogrodzenia placu budowy nie podlega żadnym wątpliwościom. Przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo osób postronnych. Rzadko zdarzają się inwestycje z dala od terenów zabudowy. Najczęściej są to miejsca w otoczeniu osiedli domów, gdzie mieszkają dorośli i dzieci dla których zabawa na nieogrodzonym placu budowy niesie ogromne zagrożenie. Ponadto ogrodzenie to ochrona materiałów budowlanych przed kradzieżą. Materiały budowlane powinny znajdować się w odległości minimum 70 cm od ogrodzenia. Ponadto ogrodzenie zabezpiecza powstający budynek przed zniszczeniami spowodowanymi czynnikiem ludzkim.

 

Przepisy a ogrodzenie budowy

Konieczność ogrodzenia placu budowy określają przepisy. Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, teren objęty budową, musi zostać ogrodzony, w taki sposób, aby nie mogły wejść na niego nieupoważnienie osoby. Przepisy nakazują, aby wysokość ogrodzenia wynosiła minimum 1,5 metra. Natomiast konstrukcja powinna być stabilna i gwarantować bezpieczeństwo osobom przemieszczającym się w pobliżu placu budowy. Budowa ogrodzenia, którego wysokość nie przekracza 2,2 metra nie wymaga zgłoszenia. Natomiast budowa ogrodzenia od strony miejsc publicznych, dróg czy placów oraz ogrodzenia o wysokości większej niż 2,2 m które nie zostało uwzględnione w pozwoleniu na budowę wymaga powiadomienia urzędu gminy. Jeżeli w okresie 30 dni urząd nie zgłosi sprzeciwu można rozpocząć budowę. Wygląd i wytyczne co do ogrodzenia określa rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ogrodzenie budowy musi w całości znajdować się na naszej działce. Podmurówka nie może przekraczać 60 cm wysokości, powyżej ogrodzenie musi mieć konstrukcję prześwitującą. Ogrodzenie o wysokości poniżej 1,8m nie może być zakończone drutem kolczastym. Natomiast furtka musi mieć szerokość minimum 0,9 m, a brama wjazdowa minimum 2,4 metra. Dobierając szerokość bramy wjazdowej musimy pamiętać, że jest to droga wjazdowa materiałów budowlanych. Jeżeli planujemy montaż jakiś zbiorników np. szamba czy przydomowej oczyszczalni ścieków należy upewnić się, że ich wjazd na budowę nie będzie wymagał demontażu ogrodzenia. Szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków montuje się w miejscach, gdzie nie ma możliwości doprowadzenia sieci kanalizacji sanitarnej. Z ekologicznego i ekonomicznego punktu widzenia zdecydowanie cenniejszym rozwiązaniem jest przydomowa oczyszczalnia ścieków. Urządzeniem słynącym z niewielkich rozmiarów oraz bezawaryjnej pracy jest oczyszczalnia NV. Dodatkową zaletą przydomowej oczyszczalni NV jest dwudziestoletnia gwarancja na produkt.