Ustrzyki Dolne
piątek, 3 maja 2019

228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA

228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA

W Ustrzykach Dolnych odbyły się obchody Święta Państwowego 228. rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 Maja. Oprócz władz samorządowych i mieszkańców, wzięła w nich udział wicewojewoda Lucyna Podhalicz.

W uroczystościach upamiętniających Święto Państwowe 228. rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych wzięli udział m.in. przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, kombatanci, przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, mieszkańcy miasta, powiatu i zaproszeni goście. Wśród najważniejszych osób byli m.in.: Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz, Starosta Powiatu Bieszczadzkiego Marek Andruch, Burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz oraz Burmistrz miasta Giraltovce na Słowacji Jan Rubis.

Święto 3 Maja rozpoczęło się od uroczystej akademii w Ustrzyckim Domu Kultury, którą przygotowali pedagodzy ze Szkoły Podstawowej w Hoszowie oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustrzykach Dolnych. W akademii wzięły udział najmłodsze dzieci, a nawet przedszkolaki z Hoszowa, wspierane przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustrzykach Dolnych.

Po akademii odbyła się uroczysta Msza św. w kościele p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, oraz złożono kwiaty pod tablicami upamiętniającymi m.in. przymusowe wysiedlenia ludności polskiej z Sokala i Ofiary Stalinizmu Pomordowane w Katyniu, Miednoje i Ostaszkowie.
Następnie wszyscy w asyście pocztów sztandarowych przeszli pod ustrzyckie pomniki, gdzie złożono kwiaty i wiązanki.

Po złożeniu kwiatów, głos zabrała wicewojewoda Lucyna Podhalicz, która przypomniała jak ważna dla wszystkich Polaków jest Konstytucja 3 Maja i jakie ważne zmiany historyczne dokonały się dzięki niej w naszym kraju.

Konstytucja 3 Maja –najważniejsze zmiany w prawie.
Konstytucja wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Ograniczała immunitety prawne oraz przywileje szlachty zagrodowej. Celem ograniczeń, było zapobieżenie możliwości przekupstwa biednego szlachcica przez agentów obcego państwa. Konstytucja potwierdzała też przywileje mieszczańskie nadane w akcie prawnym z 18 kwietnia 1791 roku. Według tego aktu, mieszczanie mieli prawo do bezpieczeństwa osobistego, posiadania majątków ziemskich, prawo zajmowania stanowisk oficerskich i stanowisk w administracji publicznej a także prawo nabywania szlachectwa. Miasta miały prawo do wysłania na Sejm 24 plenipotentów jako swoich przedstawicieli, którzy mieli głos w sprawach dotyczących miast. Akt ten obejmował pospólstwo opieką prawa i administracji rządowej.
Konstytucja 3 maja znosiła takie „narzędzia władzy szlacheckiej” jak liberum veto, konfederacje, sejm skonfederowany oraz ograniczała prawa sejmików ziemskich. W dniu ustanowienia Konstytucji 3 maja przestała istnieć Rzeczpospolita Obojga Narodów a w jej miejsce została powołana Rzeczpospolita Polska. Zniesiona została też wolna elekcja, a jej miejsce zastępuje władza dziedziczna. Aby czuwać nad bezpieczeństwem wprowadzono stałą armię, której liczebność miała sięgać 100 tysięcy żołnierzy, oraz ustanowiono podatki w wysokości 10 proc. dla szlachty i 20 proc. dla duchowieństwa – gołota (szlachta zagrodowa), mieszczanie i chłopi byli zwolnieni z płacenia podatku. Katolicyzm został uznany za religię panującą, jednocześnie zapewniono swobodę wyznań, choć apostazja wciąż była uznawana za przestępstwo. Aby Konstytucja była zawsze aktualna co 25 lat miał się zbierać Sejm Konstytucyjny, który miałby prawo zmienić zapisy w konstytucji.

FOT. ZDZISŁAW MOŁODYŃSKI / ANDRZEJ GÓRSKI UDK

ZDJĘCIA Z UROCZYSTOŚCI DOSTALISMY RÓWNIEŻ OD NASZEGO CZYTELNIKA B. POTOCKIEGO - PIĘKNIE DZIĘKUJEMY
Zapraszamy Państwa do wysyłania zdjęć na adres: redakcja@bieszczadzka24.pl lub na FB GB

 

 

 

228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
228. rocznica Konstytucji 3 Maja w Ustrzykach Dolnych - ZDJĘCIA
autor: paba