Ustrzyki Dolne
piątek, 22 marca 2024

Aktywne KGW: Michniowianki i Babiniec - ZDJĘCIA

Aktywne KGW: Michniowianki i Babiniec - ZDJĘCIA

Koła Gospodyń działające na terenie gminy Czarna aktywnie włączają się w życie kulturalne gminy. Warsztaty, które organizują nie tylko inspirują, ale też integrują całą społeczność.


 

W przededniu wiosennych świąt, społeczność gminy Czarna odżywa dzięki zaangażowaniu dwóch aktywnych Kół Gospodyń Wiejskich: Michniowianki z Michniowca oraz Babiniec Czarna i Przyjaciele w Czarnej Górnej. To właśnie one z oddaniem i pasją, dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami, inspirując lokalną społeczność na twórczych warsztatach w Gminnym Domu Kultury w Czarnej.

W ramach swojej działalności, KGW Michniowianki i KGW Babiniec nie tylko integrują mieszkańców, ale również przekazują tradycje i umiejętności rękodzielnicze. Warsztaty, które prowadzą, są czasem w którym spotykają się pokolenia, by razem tworzyć i pielęgnować dziedzictwo kulturowe.

W ostatnim czasie panie z KGW prowadziły warsztaty w gościnnych progach GDK w Czarnej, podczas których uczestnicy mogli nauczyć się wyplatania świątecznych zajęcy z siana czy szycia materiałowych kurek. Można je było spotkać również na dniach otwartych Fanto, gdzie pokazywały jak stworzyć samodzielnie pachnącą tabliczkę florencką. Takie spotkania, to nie tylko okazje do kreatywnego spędzenia czasu, ale także możliwość przekazania kolejnym pokoleniom tradycyjnych rzemieślniczych technik.

Koła Gospodyń Wiejskich to nie tylko miejsca, gdzie można spędzić miło czas w gronie przyjaciół, ale także centra, które angażują się w rozwój społeczności na terenach wiejskich. Ich działania nie tylko ożywiają wiejskie życie, ale również przyczyniają się do rozwoju i promocji lokalnych tradycji i dziedzictwa.

Dzięki zaangażowaniu i owocnej współpracy Gminnego Domu Kultury w Czarnej z KG, gmina Czarna staje się jeszcze bardziej barwnym i aktywnym miejscem, w którym warto mieszkać i działać dla dobra wspólnoty.

ZDJĘCIA: GDK CZARNA

 

Aktywne KGW: Michniowianki i Babiniec - ZDJĘCIA
Aktywne KGW: Michniowianki i Babiniec - ZDJĘCIA
Aktywne KGW: Michniowianki i Babiniec - ZDJĘCIA
Aktywne KGW: Michniowianki i Babiniec - ZDJĘCIA
Aktywne KGW: Michniowianki i Babiniec - ZDJĘCIA
Aktywne KGW: Michniowianki i Babiniec - ZDJĘCIA
Aktywne KGW: Michniowianki i Babiniec - ZDJĘCIA
Aktywne KGW: Michniowianki i Babiniec - ZDJĘCIA
Aktywne KGW: Michniowianki i Babiniec - ZDJĘCIA
Aktywne KGW: Michniowianki i Babiniec - ZDJĘCIA
Aktywne KGW: Michniowianki i Babiniec - ZDJĘCIA
Aktywne KGW: Michniowianki i Babiniec - ZDJĘCIA
Aktywne KGW: Michniowianki i Babiniec - ZDJĘCIA
Aktywne KGW: Michniowianki i Babiniec - ZDJĘCIA
Aktywne KGW: Michniowianki i Babiniec - ZDJĘCIA
Aktywne KGW: Michniowianki i Babiniec - ZDJĘCIA
Aktywne KGW: Michniowianki i Babiniec - ZDJĘCIA
Aktywne KGW: Michniowianki i Babiniec - ZDJĘCIA
Aktywne KGW: Michniowianki i Babiniec - ZDJĘCIA
Aktywne KGW: Michniowianki i Babiniec - ZDJĘCIA
Aktywne KGW: Michniowianki i Babiniec - ZDJĘCIA
Aktywne KGW: Michniowianki i Babiniec - ZDJĘCIA
Aktywne KGW: Michniowianki i Babiniec - ZDJĘCIA
Aktywne KGW: Michniowianki i Babiniec - ZDJĘCIA
Aktywne KGW: Michniowianki i Babiniec - ZDJĘCIA
autor: DK