Ustrzyki Dolne
piątek, 19 stycznia 2024

Będą chronić granic

Będą chronić granic

48 nowych funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej ślubowało stać na straży granic Rzeczypospolitej Polskiej. To pierwsze w tym roku wcielenie nowych mundurowych. W sumie w 2024 roku BiOSG przyjmie rekordową liczbę – 200 funkcjonariuszy.

 


Ślubowanie zorganizowano 18 stycznia na terenie komendy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. W uroczystym apelu uczestniczyła kadra kierownicza oddziału na czele z komendantem, gen. bryg. SG Andrzejem Popko, poczet sztandarowy BiOSG, nowo przyjęci funkcjonariusze oraz ich rodzinny i najbliżsi.

Wypowiadając słowa roty, młodzi adepci stają się pełnoprawnymi i świadomymi funkcjonariuszami oraz zobowiązują się strzec nienaruszalności granic Rzeczypospolitej Polskiej nawet z narażeniem życia.

Komendant BiOSG pogratulował nowo przyjętym funkcjonariuszom pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji. I dodał, że teraz czeka ich intensywny proces nauki. Zaznaczył, że ten czas muszą w pełni wykorzystać, nabyć wiedzę i umiejętności, które umożliwią im wykonywanie pierwszych zadań służbowych na podkarpackiej granicy państwowej. Komendant podkreślił, że nowi adepci rozpoczynają służbę, a nie pracę. Jest to trudna służba graniczna wymagająca dyscypliny i przygotowania na różne scenariusze.

Nowi funkcjonariusze zostali wcieleni do służby 8 stycznia i od tego czasu przechodzą intensywne wdrożenie. Pierwsze dni w BiOSG rozpoczęli od zapoznania z aktami prawnymi normującymi tok służby. Mundurowi poznali strukturę i zadania BiOSG oraz otrzymali pierwsze w ich życiu mundury.

 

W grupie nowo przyjętych funkcjonariuszy jest 48 osób, połowę stanowią kobiety. Większość pochodzi z Podkarpacia, po jednej osobie z województwa lubelskiego i mazowieckiego oraz dwie z ze świętokrzyskiego.

Już w najbliższych dniach 40 osób pojedzie do Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych w Lubaniu, gdzie przejdą szkolenie podstawowe, a następnie podoficerskie. Po pozytywnie zdanych egzaminach wrócą do Bieszczadzkiego Oddziału SG i rozpoczną służbę w podkarpackich placówkach.

8 funkcjonariuszy rozpocznie w Wyższej Szkole Straży Granicznej w Koszalinie. Absolwenci 3-letnich studiów na kierunku - Bezpieczeństwo granicy państwowej, otrzymają potwierdzający wykształcenie wyższe tytuł zawodowy licencjata.

ZDJĘCIA: BiOSG

Będą chronić granic
Będą chronić granic
Będą chronić granic
Będą chronić granic
Będą chronić granic
Będą chronić granic
Będą chronić granic
Będą chronić granic
Będą chronić granic
Będą chronić granic
Będą chronić granic
Będą chronić granic
Będą chronić granic
Będą chronić granic
Będą chronić granic
Będą chronić granic
Będą chronić granic
Będą chronić granic
autor: BiOSG