Ustrzyki Dolne
poniedziałek, 18 grudnia 2023

Betlejemskie Światło Pokoju 2023 dotarło do gminy Ustrzyki Dolne

Betlejemskie Światło Pokoju 2023 dotarło do gminy Ustrzyki Dolne

Tradycyjnie zostało przekazane przez harcerzy ze Związku Harcerstwa Polskiego. Harcerze zawożą je do swoich rodzinnych miejscowości, aby Płomień trafił do wszystkich tych, którzy chcą go przyjąć.

 


Harcerki i harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego już od 33 lat angażują się w akcję Betlejemskiego Światła Pokoju. Od początku Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, Światło przekazywane jest właśnie na świecach WDPD. Betlejemskie Światło Pokoju i świeca stały się nieodłącznymi elementami Bożego Narodzenia, a palący się płomień symbolem braterstwa, pokoju i pomocy bliźnim.

Do wszystkich miejscowości w Polsce
W tym roku, Światło zostało przekazane polskim harcerzom 10 grudnia w Zakopanem. Przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego odebrali je od słowackich skautów z organizacji Slovenský skauting. Teraz w kraju zaczęła się Sztafeta Światła, a harcerki i harcerze zawożą je do swoich rodzinnych miejscowości w całej Polsce, aby Płomień trafił do wszystkich tych, którzy chcą go przyjąć.

Światło do Ustrzyk Dolnych trafiło w piątek 15 grudnia. Na ręce pełniącego funkcję burmistrza Ustrzyk Dolnych Pawła Germańskiego i sekretarz gminy Janiny Sokołowskiej złożył je harcmistrz Stanisław Garbacki z Chorągwi Podkarpackiej ZHP im. Olgi i Andrzeja Małkowskich.

Czyńmy pokój
Historia Światła zaczyna się w Betlejem, mieście położonym w Autonomii Palestyńskiej, które od wielu lat jest w centrum napięć politycznych i konfliktów zbrojnych. Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu miał narodzić się Jezus Chrystus.

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To od niego, co roku, odpala się jedną malutką świeczkę. Jej płomień niesiony jest przez skautów w wielkiej sztafecie i obiega cały świat.

W ponad 30-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się, by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Tym darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP, pragną podzielić się ze wszystkimi. Lampiony ze Światłem trafiają do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów.

Szczególnie dziś - w świecie objętym konfliktami i wojnami, takie małe, a jednak znaczące symbole są niezwykle potrzebne. Tym bardziej, że niezwykle wymowne jest tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju - Czyńmy pokój!

ZDJĘCIA: UM USTRZYKI DOLNE

autor: paba