Ustrzyki Dolne
wtorek, 3 października 2023

Droga Lutowiska-Skorodne-Polana. Remont zakończy się za rok.

Droga Lutowiska-Skorodne-Polana. Remont zakończy się za rok.

Trwa przebudowa drogi Lutowiska-Skorodne-Polana. Całkowity koszt remontu to ponad 6 mln zł. Pierwszy etap potrwa do 6 grudnia, a całość prac budowlanych ma się zakończyć dopiero za rok.

 


Jeśli chcemy się dostać z Lutowisk do Polany drogą powiatową nr 2304R, to od zjazdu z wielkiej pętli bieszczadzkie do przejechania mamy niecałe 10 km. Niestety, przez lata ta droga była omijana przez kierowców przez jej fatalny stan techniczny. Nawet mapy Google sugerują by do Polany jechać dłuższą, ponad 18 km trasą przez Czarną.

Mieszkańcy od lat prosili zarządcę drogi czyli powiat bieszczadzki o remont tej drogi. Czasem coś robiono, ale pieniędzy na większy remont nie było. W końcu jednak się udało. W tym roku ruszył generalny remont, a powiat bieszczadzki informuje, że wyremontowane zostanie 8,769 km tej drogi.

Remont w dwóch etapach
Droga powiatowa Lutowiska-Skorodne-Polana przebiega przez gminy Czarna i Lutowiska. Jej remont będzie realizowany w dwóch etapach. Pierwszy - „Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Bieszczadzkiego na terenie dawnego PGR Smolik”, zakłada remont odcinka o długości 3,462 km w km +100 (Skorodne) do km 7+567 (Lutowiska). Ten etap już się rozpoczął. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę i prace mają się zakończyć 6 grudnia 2023 roku.

Drugi - „Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Bieszczadzkiego na terenie dawnego PGR Smolnik - kontynuacja oraz zakup sprzętu do utrzymania dróg”. Tu zaplanowano remont pozostałych odcinków w km 2+447km - 4+100 (o długości 1,653 km) i w km 0+009 do km 2+447(o długości 2,438 km).
- Realizacja tego zadania nastąpi po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy. Przewidywany termin wykonania robót budowlanych to maj - listopad 2024 roku - wyjaśnia Anna Krystian, kierownik wydziału komunikacji i drogownictwa, w bieszczadzkim starostwie powiatowym.

Co zrobią budowlańcy?
W pierwszym etapie zaplanowano, że wyremontowane zostanie 3,462 km drogi, w km 4+100 do km 7+562 w zakresie odwodnienia. Dodatkowo zrobione będą konstrukcje nawierzchni jezdni i poboczy i remont istniejących przepustów drogowych. - Ustawione też będą bariery bezpieczeństwa ruchu i oznakowania, w celu otrzymania bezpiecznego odcinka drogi dla uczestników ruchu. Nawierzchnia jezdni będzie bitumiczna - wylicza kierownik Krystian.

W czasie układania nawierzchni bitumicznej będą występowały utrudnienia w ruchu, spowodowane czasowym zamknięciem odcinka drogi. O utrudnieniach powiat bieszczadzki poinformuje kierowców.

Etap drugi zakłada wykonanie robót remontowych również w zakresie odwodnienia, konstrukcji nawierzchni jezdni i poboczy. Wyremontowane będą istniejąc przepusty drogowe, ustawione zostaną bariery bezpieczeństwa ruchu i oznakowania. Nawierzchnia jezdni będzie bitumiczna.

W trakcie wykonywania robót będą również występowały utrudnienia w ruchu drogowym.

Cały koszt to ponad 6 mln
Powiat na remont drogi otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. - Koszt remontu etapu pierwszego wynosi 3 mln 056 tys. zł, z czego 95 proc. to dofinansowanie z Polskiego Ładu, a 5 proc. to środki własne z budżetu powiatu – informuje kierownik Krystian.

Planowany koszt remontu drugiego etapu, to 3 mln 370 tys. zł z czego 95 proc. to kolejne dofinansowanie z RFPŁ, a 5 proc., to środki własne z budżetu powiatu.

Zdjęcia: arch. Gazety Bieszczadzkiej

 

autor: paba


powiązane artykuły: