Ustrzyki Dolne
wtorek, 19 marca 2019

Działaj Lokalnie - podsumowanie projektu

Działaj Lokalnie - podsumowanie projektu

Wczoraj w Ustrzykach Dolnych Fundacja Bieszczadzka podsumowała projekt Działaj Lokalnie X-2018. Wzięły w nim udział delegacje stowarzyszeń i grup inicjatywnych wyróżnione w projekcje.

Celem programu Działaj Lokalnie jest aktywizowanie lokalnych społeczności do rozwiązywania problemów i zaspakajania potrzeb oraz pobudzanie życiowych aspiracji mieszkańców małych miejscowości.
- Konkursy grantowe organizowane przez Ośrodki Działaj Lokalnie skierowane są przede wszystkim do początkujących liderów, którzy dzięki uczestnictwu w konkursie mają okazję zdobyć doświadczenie realizując mały projekt na rzecz swojej społeczności – informuje Lucyna Sobańska, wiceprezes Fundacji Bieszczadzkiej, która program Działaj Lokalnie realizuje od 2006 roku. - W latach 2006-2018 w ramach programu przekazano bieszczadzkim organizacjom i grupom nieformalnym 156 dotacji na kwotę 739 608 zł.

W 2018 roku złożono 17 wniosków, dotacje otrzymało 14 organizacji i grup nieformalnych. Na dotacje przeznaczono 55 000 zł. W ubiegłym roku liczba uczestników projektu osiągnęła 216 osób, a liczba odbiorców projektu – 3833. W projekcie uczestniczyło też 338 wolontariuszy. Wkład finansowy wniesiony do projektów - 3920,00 zł, a wkład rzeczowo-usługowy wyniósł 64 210,17 zł.

Przedstawiciele Fundacji Bieszczadzkiej podkreślają, że organizacja projektu Działaj Lokalnie nie byłaby możliwa gdyby nie dofinansowanie od samorządów. W 2018 roku Działaj Lokalnie wsparli: Urząd Marszałkowski, Gmina Ustrzyki Dolne, Gmina Olszanica, Gmina Czarna, Gmina Baligród, Gmina Komańcza, Gmina Bircza.

W 2018 roku dofinansowanie dostały:

 • Stowarzyszenie na rzecz wspierania działalności i rozwoju ZSP nr 1 w Ustrzykach Dolnych Copernicus - Mobilna robotyka pod lupą - 5500 zł,
 • Karpackie Stowarzyszenie Turystyczno -Kulturalne „Źródła Karpat” - Międzypokoleniowe wyprawy po Koronę Ustrzyckich Gór - 4500 zł,
 • Grupa Inicjatywna Wsi Polana- IDL - Ocalić od zapomnienia - Figura Św. Jana Nepomucena oraz Krzyż Pamięci - świadkowie historii Polany – 3820 zł,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Doliny Wiaru- Grupa inicjatywna Jureczkowa - „Chodźcie wszyscy pograć w piłkę - plażowa nad Wiarem” - 5200 zł
 • Stowarzyszenie na Rzecz Holistycznego Rozwoju Człowieka „Homo Homini” - Gałganek- teatr małej formy dla dzieci i dorosłych – 4000 zł
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Stańkowej - Poznajmy świat nie zapominając o swojej historii - 3500
 • Stowarzyszenie Miłośników Olszanicy i okolic - 100 lecie odzyskania niepodległości przez Polskę – 4800 zł
 • Stowarzyszenie Pozytywka - Pozytywka gra w Bieszczadach – 4500 zł
 • Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Na Rzecz Rozwoju Wsi: Szczawne i Kulaszne - Szczawieński Dąb Wolności - stulecie odzyskania Niepodległości - 3500 zł
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. B. Markiewicza w Leszczawie Dolnej- Wszystko dla niej - niepodległej - 3500 zł
 • Stowarzyszenie Nasze Dzieci Nasza Gmina w Baligrodzie - Teatr wielu pokoleń - 3550 zł
 • „Uczniowski Klub Sportowy „Nafciarz” - Grupa nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Ropience” - Na szlaku wspomnień - 3310 zł
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Ustjanowej - KS LOTNIK - Animacja i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży poprzez utworzenie Klubu  Sportowego - 3000 zł
 • Stowarzyszenie Młodzi - Kreatywni i Aktywni - Rozwój kultury fizycznej oraz e-sportu wśród mieszkańców Bandrowa Narodowego - 2320 zł.

Podczas spotkania odbyły się też prezentacje zwycięskich prac w konkursie „Opowiedz… 2018” oraz  wręczenie nagród laureatom konkursu.
W tym roku nagrodę główną na etapie lokalnym zdobyło Stowarzyszenia Miłośników Olszanicy i okolic, które przygotowało 2,5 minutowy fotoreportaż multimedialny o inicjatywie. Fotoreportaż trafił też do ogólnopolskiego konkursu.
Film

Stowarzyszenie na rzecz wspierania działalności i rozwoju ZSP nr 1 w Ustrzykach Dolnych Copernicus otrzymało I miejsce za film Mobilna robotyka pod lupą – FILM TUTAJ

Wyróżnienie otrzymał projekt „Na szlaku wspomnień” SP Ropienka FILM TUTAJ

Wyróżnienie trafiło tez do Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. B. Markiewicza w Leszczawie Dolnej za film „Wszystko dla Niej - Niepodległej” - FILM TUTAJ

Wyróżnienie otrzymało też Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Na Rzecz Rozwoju Wsi: Szczawne i Kulaszne  za film „Szczawieński Dąb Wolności” - FILM TUTAJ

Projekt Działaj Lokalnie realizowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.
Gratulujemy także wszystkim organizacjom, które zdobyły wyróżnienia.

FOT. TEOFIL USZAK

Działaj Lokalnie - podsumowanie projektu
Działaj Lokalnie - podsumowanie projektu
Działaj Lokalnie - podsumowanie projektu
Działaj Lokalnie - podsumowanie projektu
Działaj Lokalnie - podsumowanie projektu
Działaj Lokalnie - podsumowanie projektu
autor: paba


powiązane artykuły: