Ustrzyki Dolne
poniedziałek, 3 czerwca 2024

Kolejne wzmocnienie granicy - ZDJĘCIA/FILM

Kolejne wzmocnienie granicy - ZDJĘCIA/FILM

60 nowych funkcjonariuszy złożyło ślubowanie i wstąpiło w szeregi Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. W 2024 roku Straż Graniczna na Podkarpaciu wcieli łącznie 200 mundurowych. Będą służyć m.in. w placówce w Krościenku.

 


Uroczystość ślubowania odbyła się 29 maja na terenie komendy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. W apelu uczestniczyła kadra kierownicza oddziału na czele z Komendantem, gen. bryg. SG Andrzejem Popko. Na uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego BiOSG obecne były także rodziny oraz najbliżsi strażników granicznych rozpoczynających służbę.

Wypowiadając słowa roty nowi adepci Straży Granicznej stają się pełnoprawnymi funkcjonariuszami. Jest to zobowiązanie ochrony nienaruszalności granic Rzeczypospolitej Polskiej nawet z narażeniem życia.

 

Gen. bryg. SG Andrzej Popko pogratulował nowo przyjętym funkcjonariuszom pozytywnego zakończenia rekrutacji. Podkreślił, że teraz czeka ich intensywny czas nauki, zdobywania wiedzy i doświadczenia, które umożliwią później właściwe wykonywanie zadań na pierwszej linii granicy państwowej. Szef podkarpackich strażników granicznych zwrócił uwagę, że funkcjonariusze rozpoczynają służbę graniczną, która wymaga dyscypliny i gotowości do działania w różnych warunkach.

Nowi funkcjonariusze przeszli wymagający proces naboru: rozmowy kwalifikacyjne, egzaminy sprawnościowe oraz z wiedzy ogólnej i języka obcego, badanie psychologiczne oraz na tzw. wykrywaczu kłamstw, otrzymali pozytywną opinię komisji lekarskiej oraz zostali pozytywnie zweryfikowani w zakresie rękojmi dochowania tajemnicy służbowej. Do służby zostali wcieleni już 6 maja i od tego czasu przechodzą intensywny proces wdrożeniowy. Pierwsze dni w BiOSG rozpoczęli od zapoznania z przepisami normującymi tok służby. Mundurowi poznali strukturę i zadania BiOSG oraz otrzymali pierwsze komplety mundurów SG.

W grupie nowo przyjętych funkcjonariuszy jest 60 osób. Poza jednym wyjątkiem (mieszkaniec woj. lubelskiego) są to osoby pochodzące z Podkarpacia. 26 osób ma wykształcenie wyższe, pozostali średnie.

Już w najbliższych dniach mundurowi wyjadą do Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu, gdzie przejdą szkolenie podstawowe, a następnie podoficerskie. Po ich zakończeniu wrócą do Bieszczadzkiego Oddziału SG i rozpoczną służbę w podkarpackich placówkach SG, głównie w PSG: w Medyce, Korczowej, Lubaczowie i Krościenku.

 

ZDJĘCIA: BiOSG

Kolejne wzmocnienie granicy - ZDJĘCIA/FILM
Kolejne wzmocnienie granicy - ZDJĘCIA/FILM
Kolejne wzmocnienie granicy - ZDJĘCIA/FILM
Kolejne wzmocnienie granicy - ZDJĘCIA/FILM
Kolejne wzmocnienie granicy - ZDJĘCIA/FILM
Kolejne wzmocnienie granicy - ZDJĘCIA/FILM
Kolejne wzmocnienie granicy - ZDJĘCIA/FILM
Kolejne wzmocnienie granicy - ZDJĘCIA/FILM
autor: BiOSG