Ustrzyki Dolne
środa, 3 stycznia 2024

Konsultacje społeczne. Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu czeka na wasze opinie.

Konsultacje społeczne. Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu czeka na wasze opinie.

Do 12 stycznia trwają konsultacje społeczne w sprawie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Ustrzyki Dolne do 2030 roku. To dokument, który wskazuje główne zagrożenia dla gminy Ustrzyki Dolne, wynikające ze zmian klimatu.


 

Miejski Plan Adaptacji ma 111 stron. Wykonała go spółka „Energia dla miast”, zajmująca się m.in. audytami energetycznymi miast i przedsiębiorstw, wymaganych ustawą o efektywności energetycznej czy wdrażaniem rozwiązań Smart City.

Celem Planu jest podniesienie odporności gminy na zjawiska klimatyczne z uwzględnieniem zmieniających się warunków klimatycznych. Dokument określa główne zagrożenia klimatyczne dla gminy i ocenę wrażliwości na czynniki klimatyczne. Wskazuje też najbardziej wrażliwe sektory i obszary miejskie, dla których przygotowano działania adaptacyjne np. zmniejszające emisję dwutlenku węgla.

Zadania wskazane w dokumencie stanowią wytyczne sprzyjające poprawie jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Mogą one zostać zrealizowane w przypadku pozyskania zewnętrznego finansowania.

Plan analizuje zagrażające gminie Ustrzyki Dolne zjawiska klimatyczne oraz lokalną podatność na ich występowanie, stopień wrażliwości na zmiany klimatu oraz potencjał przystosowania się do tych zagrożeń.

Przedstawia obszary zagrożone powodzią czy analizę zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych i scenariusze takich zmian. Wskazuje też miejski plan działania i wdrażanie nowych pomysłów.

Plan Adaptacji składa się z dwóch części – diagnostycznej i programowej. Część diagnostyczna zbudowana jest na podstawie analizy informacji zawartych w dokumentach planistycznych i strategicznych gminy.
Na podstawie diagnozy sporządzono część programową dokumentu, która określa:

  • Wizję i cele Planu Adaptacji do zmian klimatu;
  • Działania adaptacyjne, które zostały podzielone na trzy grupy: działania techniczne, działania organizacyjne, działania informacyjno-edukacyjne;
  • Wdrażanie i monitorowanie Planu Adaptacji.

Informację o rozpoczęciu konsultacji społecznych umieszczono m.in. na stronie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych. Wnioski, zastrzeżenia bądź uwagi można składać elektronicznie na adres e-mail: um@ustrzyki-dolne.pl lub w formie pisemnej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych do 12 stycznia.

Uwagi zgłoszone po terminie konsultacji nie będą podlegać rozpatrzeniu. Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Ustrzyki Dolne do 2030 roku dostepny jest TUTAJ.

 

autor: paba