Ustrzyki Dolne
piątek, 2 lutego 2024

Kwalifikacja wojskowa. 19-latkowie na komisję!

Kwalifikacja wojskowa. 19-latkowie na komisję!<br/>fot. wojsko-polskie.pl
fot. wojsko-polskie.pl

1 lutego na terenie województwa podkarpackiego rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Przebadanych zostanie 15 tysięcy osób - mężczyzn ale również i kobiet. Kwalifikacja zakończy się 30 kwietnia. Szykować się do niej mogą roczniki 2004-2005.

 


Kwalifikacji poddane zostanie 15 tys. osób. Będzie ona przeprowadzona przy współudziale: Wojewody Podkarpackiego, starostów lub prezydentów miast na prawach powiatów, Szefa Ośrodka Zamiejscowego w Rzeszowie, Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji i Szefów WCR.

Jej celem jest określenie zdolności fizycznych i psychicznych rekrutów do pełnienia służby wojskowej. W tej grupie są przede wszystkim mężczyźni, ale kwalifikacja dotyczy także kobiet.

- Oceną stanu zdrowia i predyspozycji tych osób zajmą się 22 powiatowe komisje lekarskie oraz jedna komisja wojewódzka - wyjaśnia Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki.

Kobiety i mężczyźni
Kwalifikacja obejmie w większości mężczyzn w wieku 19 lat, czyli urodzonych w 2005 roku. W przypadku kobiet będą to natomiast roczniki 1997 - 2004. Chodzi o panie, które zostały wytypowane do kwalifikacji. Przede wszystkim przedstawicielki takich branż jak informatyka, medycyna, a także tłumaczki.

- Oczywiście na komisję mogą zgłosić się także inne, chętne osoby, które do tej pory nie były poddane kwalifikacji. To jest tylko rejestracja i wstępne określnie predyspozycji do służby. Nie jest to pobór, ani mobilizacja - podkreśla płk. Artur Chapski, szef rzeszowskiego Ośrodka Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Kwalifikacja została ogłoszona przez stosowne obwieszczenie wojewody. Łącznie obowiązkowi kwalifikacji wojskowej podlegać będzie około 15 tys. osób:

- ponad 11 tys. mężczyzn urodzonych w 2005 r. (rocznik podstawowy),
- ok. 3,5 tys. mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
- ok. 300 kobiet (przy czym liczba kobiet znacznie wzrośnie jak wynika z otrzymywanych informacji od sześciu szefów Wojskowych Centrów Rekrutacji).

Ustalenia zdolności do służby wojskowej osób dokonają powołane zarządzeniem wojewody powiatowe komisje lekarskie. Do kwalifikacji wojskowej w terminach określonych Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej wzywa właściwy wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Na jeden dzień zostało zaplanowane do wezwania 30-35 osób.

Z obowiązku kwalifikacji mogą być zwolnione osoby:
- w stosunku do których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,

- całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji lub uznane za całkowicie niezdolne do pracy na podstawie Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

- zaliczone do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W przypadku spełnienie ww. warunków odpowiedni dokument należy doręczyć władzom samorządowym (burmistrzowi, prezydentowi miasta) oraz poinformować o tym właściwego szefa wojskowego centrum rekrutacji na piśmie albo za pomocą poczty elektronicznej.

ZDJĘCIE: Agnieszka Skała, Podkarpacki Urząd Wojewódzki/wojsko-polskie.pl

 

autor: paba


powiązane artykuły: